ĐORĐE STANOJEVIĆ I NASLEĐE

Nasleđe 49 (2021), str. 321-333

AUTOR(I): Bojan M. Tomić, Milica M. Tomić

E-ADRESA: bojantomic@imsi.rs, tomic.milica.bg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.321T

SAŽETAK:

U radu je sintetizovano delovanje profesora Đorđa Stanojevića na polju beleženja i očuvanja nasleđa. Obuhvaćene su njegove praktične aktivnosti u vidu dokumentovanja i promovisanja istorijskog, pravoslavnog, kulturnog, prirodnog i muzičkog nasleđa, i stav koji je iskazao o ovoj temi. Stanojević je imao rukovodeću ulogu u  Beogradskom  pevačkom  društvu,  formirao je bogatu foto-dokumentaciju srpskih pravoslavnih svetinja, varoši, nošnji i pejzaža, i radio je na pripremi tekstova za godišnje kalendare. Zastupao je u javnom obraćanju stav o neophodnosti zaštite i značaju nasleđa. Način na koji ga kao zastupnika naroda percipira pesnik Jovan Jovanović Zmaj korelira sa njegovim aktivnostima. Rezultati rada ove značajne ličnosti iz druge polovine 19. i prvih decenija 20. veka pokazatelj su spoja kulturnog, istorijskog i naučnog nasleđa.

KLJUČNE REČI:

Đorđe Stanojević, srpsko nasleđe, istorija fotografije, Beogradsko pevačko društvo

LITERATURA:

 • Branković 2008: M. Branković, Negotinski dani Đorđa Stanojevića, u: Đorđe Stano- jević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 43–49. [orig.] Branković 2008: M. Branković, Negotinski dani Đorđa Stanojevića, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 43–49.
 • Debeljković 1977: B. Debeljković, Stara srpska fotografija, Beograd: BIGZ. Dimitrijević 2008a: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević – život i delo, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.),
 • Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 9–41. [orig.] Dimitrijević 2008: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević – život i delo, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljak u Novom Sadu, 199–207.
 • Dimitrijević 2008b: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević i reforma Julijanskog kal- endara, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi  Sad:  Srpska  akademija  nauka  i  umet-  nosti odeljak u Novom Sadu, 199–207. [orig.] Dimitrijević 2008: M. S. Dimitrijević, Đorđe Stanojević i reforma Julijanskog kalendara, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti odeljak u Novom Sadu, 199–207.
 • Državni kalendar Kraljevine Srbije 1900: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1901. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije. [orig.] Državni kalendar 1900: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1901. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
 • Državni kalendar Kraljevine Srbije 1901: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1902. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije. [orig.]
 • Državni kalendar 1901: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1902. koja je prosta, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
 • Janković 1984: N. Janković, Srbi i reforma Julijanskog kalendara, u: Zbornik radova VII nacionalne konferencije, Publikacije Astronomskog društva „Ruđer Bošk- ović”, 4, Beograd.
 • Kalik 1903: S. Kalik, Spomenica Beogradskog pevačkog društva prilikom proslave pedesetogodišnjice 25. maja 1905. god., Beograd: „Miloš Veliki” – Štamparija Bojovića i Mićića. [orig.] Kalik 1903: S. Kalik, Spomenica Beogradskog pevačkog društva prilikom proslave pedesetogodišnjice 25. maja 1905. god., Beograd: „Miloš Veliki” – Štamparija Bojovića i Mićića.
 • Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine 1972: Konvencija o zaštiti svet- ske kulturne i prirodne baštine, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 56/74.
 • Malić 2008: G. Malić, Nova razmatranja doprinosa i uloge Đorđa M. Stanojevića u srpskoj fotografiji na prelomu XIX i XX veka, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti odeljak u Novom Sadu, 227–243. [orig.] Malić 2008: G. Malić, Nova razmatranja doprinosa i uloge Đorđa M. Stanojevića u srpskoj fotografiji na prelomu XIX i XX veka, u: Đorđe Stanojević – život i delo: Povodom 150 godina od rođenja, Milan Dimitrijević (ur.), Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti odeljak u Novom Sadu, 227–243.
 • Marković 2003: T. Marković, Pevačko društvo kao označitelj srpske kulture – pov- odom 150. godišnjice osnivanja Prvog beogradskog pevačkog društva 1853–2003, Novi zvuk – internacionalni časopis za muziku, 22, 38–45. [orig.] Marković 2003: T. Marković, Pevačko društvo kao označitelj srpske kulture – povodom 150. godišnjice osnivanja Prvog beogradskog pevačkog društva 1853–2003, Novi zvuk – internacionalni časopis za muziku, 22, 38–45.
 • Milanović 2016: B. S. Milanović, Evropske muzičke prakse i oblikovanje nacije kroz kreiranje nacionalne umetničke muzike u Srbiji u prvim decenijama XX veka, doktorska disertacija, Beograd. [orig.] Milanović 2016. B. S. Milanović, Evropske muzičke prakse i oblikovanje nacije kroz kreiranje nacionalne umetničke muzike u Srbiji u prvim decenijama XX veka, doktorska disertacija, Beograd.
 • Milošević 2014: D. Milošević, Đorđe Stanojević: Fotografija, 15. februar 2014. ‹http:// www.unilib.rs/oni-su-gradili-srbiju/djordje-stanojevic/fotografija.php› 2019. [orig.] Milošević 2014: D. Milošević, Đorđe Stanojević: Fotografija, 15. februar 2014. ‹http://www.unilib.rs/oni-su-gradili-srb- iju/djordje-stanojevic/fotografija.php› 1. 4. 2019.
 • Novo vreme 1891: Novo vreme, 14. februar 1891, 4. [orig.] Novo vreme: Novo vreme, 14. februar 1891, 4.
 • Prvo Beogradsko Pevačko Društvo n. d.: Prvo Beogradsko Pevačko Društvo, Istori- jat hora http://www.pbpd.info/index.php?option=com_content&view=ar- ticle&id=108&Itemid=112› 1. 4. 2019. [orig.] Prvo Beogradsko Pevačko Društvo n.  d.:  Prvo  Beogradsko  Pevačko  Društvo,  Istorijat hora http://www.pbpd.info/index.php?option=com_content&view=arti-cle&id=108&Itemid=112› 1. 4. 2019.
 • Radio Elementi 2018: Radio Elementi, radio emisija, ‹http://elementarium.cpn.rs/ radio/covek-koji-je-osvetlio-srbiju/› 1. 4. 2019.
 • Radmanović 2017: Š. Radmanović, Đorđe Stanojević: čovek koji je osvetlio Srbiju, Beograd: Istorijski muzej Srbije. [orig.] Radmanović 2017: Š. Radmanović, Đorđe Stanojević: čovek koji je osvetlio Srbiju, Beograd: Istorijski muzej Srbije.
 • Razvitak 1988: Razvitak, mart – april, 2. [orig.] Razvitak 1988: Razvitak, mart – april, 2.
 • Roslavcev, Bečejac 2004: S. Roslavcev, L. Bečejac, Prof. Đorđe Stanojević – Pionir elektrifikacije u Srbiji, Beograd: Elektroprivreda Srbije. [orig.] Roslavcev, Bečejac 2004: S. Roslavcev, L. Bečejac, Prof. Đorđe Stanojević – Pionir elektrifikacije u Srbiji, Beograd: Elektroprivreda Srbije.
 • Simovljević 1980: J. Simovljević, Astronomija, u: Vitorović, D. (ur.), Četrdeset godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, s osvrtom na razvoj nastave prirodnih i matematičkih nauka u Beogradu, 1947-1977, Beograd: Prirod- no-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 165–194, ‹http://astro. matf.bg.ac.rs/istor1.htm› 1. 4. 2019.
 • Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1919: Službene novine Kralje- vstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 28. januar 1919, godina 1, broj 2.
 • Stanojević 1882: Đ. M. Stanojević, Zvezdano nebo nezavisne Srbije, Beograd: Kralje- vsko-srpska državna štamparija. [orig.] Stanojević 1882: Đ. M. Stanojević, Zvezdano nebo nezavisne Srbije, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija.
 • Stanojević 1887: Đ. M. Stanojević, Vasionska energija i Moderna fizika: uvodno pre- davanje profesora Đ.M. Stanojevića, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija. [orig.] Stanojević 1887: Đ. M. Stanojević, Vasionska energija i Moderna fizika: uvodno predavanje profesora Đ.M. Stanojevića, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija.
 • Stanojević 1891: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1891, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1891, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXIX. [orig.] Stanojević 1890: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1891, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1891, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXIX.
 • Stanojević 1892: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1892, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1892. koja je prestupna, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXVII. [orig.] Stanojević 1891: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1892, u: Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom   za godinu 1892. koja je prestupna, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XVII–XXXVII.
 • Stanojević 1893: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1893, u: Shematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1893, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 3–27. [orig.] Stanojević 1892: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1893, u: ShematizamKraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1893, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, 3–27.
 • Stanojević 1894a: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1894, u: Državni kalendar Kraljevine Srbije (sa šematizmom) za godinu 1894, Beograd: Državna štamparija Kra- ljevine Srbije, IV–XXIX. [orig.] Stanojević 1893: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1894, u: Državni kalendar Kraljevine Srbije (sa šematizmom) za godinu 1894., Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, IV–XXIX.
 • Stanojević 1894b: Đ. Stanojević, Nikola Tesla i njegova otkrića, Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije. [orig.] Stanojević 1894: Đ. Stanojević, Nikola Tesla i njegova otkrića, Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije.
 • Stanojević 1895a: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1895, u: Državni kalendar Kralje- vine Srbije za godinu 1895, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XX–XLV. [orig.] Stanojević 1894: Đ. Stanojević, Nebo u godini 1895, u: Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1895, Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, XX–XLV.
 • Stanojević 1895b: Đ. M. Stanojević, Iz nauke o svetlosti, Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] Stanojević 1895: Đ. M. Stanojević, Iz nauke o svetlosti, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Stanojević 1908: Đ. M. Stanojević, Netačno praznovanje Vaskrsenja u pravo-  slavnoj crkvi i reforma kalendara, Preštampano iz „Vesnika Srpske Crkve”, Beograd: Štamparija Andre Petrovića. [orig.] Stanojević 1908: Đ. M. Stanojević, Netačno praznovanje Vaskrsenja u pravoslavnoj crkvi i reforma kalendara, Preštampano iz „Vesnika Srpske Crkve”, Beograd: Štamparija Andre Petrovića.
 • Stanojević n. d.: Đ. M. Stanojević, Srbija u slikama, 1, Beograd. [orig.] Stanojević n. d.: Đ. M. Stanojević, Srbija u slikama, 1, Beograd.
 • Stanoiewitch 1915: G. M. Stanoiewitch, Le bombardement de l’Université de Belgrade, Paris: M. Vermot.
 • Tesla 1984: N. Tesla, Zmai Iovan Iovanovich – The Chief Servian Poet, Century Mag- azine, 9, 130–131. ‹http://www.teslacollection.com/tesla_articles/1894/cen- tury_magazine/nikola_tesla/zmai_iovan_iovanovich_the_chief_servian_ poet› 1. 4. 2019.
 • Tomić, Tomić 2019: B. M. Tomić, M. Tomić, Opšta klasifikacija „vasionske energije” kod Đorđa Stanojevića, u: Dimitrijević, M. S. (ur.), Zbornik radova Konfer- encije „Razvoj astronomije kod Srba X”, Beograd, 22–26. april 2019. godine, Publ. Astr. druš. Ruđer Bošković”,  19,  323–330.  [orig.]  B.  M.  Tomić, M. Tomić, Opšta klasifikacija „vasionske energije” kod Đorđa Stanojevića, u: Dimitrijević, M. S. (ur.), Zbornik radova Konferencije „Razvoj astronomije kod Srba X”, Beograd, 22–26. april 2019. godine, Publ. Astr. druš. Ruđer Bošković”, 19, 323–330.
 • Trifunović 1988: D. Trifunović, Vojna akademija u Beogradu (Razvoj mehaničkih nauka), Godišnjak grada Beograda, XXXV, 121–137. [orig.] Trifunović 1988: D. Trifunović, Vojna akademija u Beogradu (Razvoj mehaničkih nauka), Godišnjak grada Beograda, XXXV, 121–137.
 • Trifunović 1990: D. Trifunović, Tri priloga o životu i delu P. Jovanovića, Zbornik Narodnog muzeja, 14 (2), 41–79. [orig.] Trifunović 1990: D. Trifunović, Tri priloga o životu i delu P. Jovanovića, Zbornik Narodnog muzeja, 14 (2), 41–79.