SLIKA ŠUMADIJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI NA KRAJU 19. I POČETKOM 20. VEKA

Nasleđe 49 (2021), str. 219-237

AUTOR(I): Časlav V. Nikolić, Ana S. Živković

E-ADRESA: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs, ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.219N

SAŽETAK:

Ovim istraživanjem istaknuta je vrednost prostora kao ambijenta koji reflektuje putanju sudbine književnih junaka i tipove pripovedačke svesti. Slike šumadijskih sela i planina u pripovetkama Milana Milićevića izdvajaju se kao humanizovani prostori sinteze ljudske volje i imaginacije, političke moći kneza Miloša i stvaralačke moći zajednice, kao prostori koji učestvuju u nastanku budućeg srpskog kulturnoistorijskog identiteta. U seoskim pripovetkama Radoja Domanovića narativno osciliranje između idilične i antiutopijske Šumadije otkriva želju pripovedača za iščezlom prošlošću i povratkom u detinjstvo. Gora u romanima Svetolika Rankovića dvostruko je označena, kao poprište realnih hajdučkih događaja i kao ontološko prostranstvo sanjane slobode, čime se posreduje književni zaokret u iskustvu prostora – od mitopoetskog ka istorijskom i psihofiziološkom sagledavanju prostora. Budući da Čačak i Beograd kao toponimi psihofiziološkog prostorno-vremenskog preseka ispoljavaju nepomirenost putnih linija junaka, naracija Milutina Uskokovića u romanu Čedomir Ilić ocrtava obrise dubokog prekida u biću i tragove bespuća unutar modernog subjekta. Šumadija postaje tačka neugode i stranosti koju treba prevladati. Usmeravajući tumačenje ka književnom predstavljanju Šumadije u srpskoj prozi kraja 19. i početka 20. veka, uočavamo kako geografsko i političkoistorijsko središte srpskog naroda nije podudarno identitarnoj topografiji srpske književnosti i kulture: prostor centra imaginativno izmiče.

KLJUČNE REČI:

Šumadija, realizam, moderna, Milićević, Domanović, Ranković, Uskoković, prostor, svest, imaginacija

LITERATURA:

Izvori

 • Domanović 2009: R. Domanović, Sabrana dela Radoja Domanovića; knj. I, M. Stano- jević (red.), Kragujevac: Koraci.
 • Milićević 1885: M. Đ. Milićević, Međudnevica: pisma, priče, i slike iz života u Srbiji, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija.
 • Milićević 1922: M. Đ. Milićević, Zimnje večeri: priče iz narodnog života u Srbiji, Beograd: Izdavač knjižara Gece Kona.
 • Ranković 1968: S. Ranković, Gorski car, Beograd: Nolit.
 • Ranković 1974: S. Ranković, Seoska učiteljica, Beograd: Rad.
 • Uskoković 2004: M. Uskoković, Čedomir Ilić, Beograd: Politika: Narodna knjiga.

Literatura

 • Bahtin 1989: M. Bahtin, O romanu, Beograd: Nolit.
 • Bašlar 2004: G. Bašlar, Zemlja i sanjarije volje; Ogled o imaginaciji materije, Sremski Karlovci: Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Bašlar 2005: G. Bašlar, Poetika prostora, Čačak: Beograd: Branko Kukić i Umetničko društvo Gradac.
 • Bošković 2015: D. Bošković, Zablude čitanja, Beograd: Službeni glasnik.
 • Gavrilović 2014: I. Gavrilović, Pisci iz Šumadije 19. veka, u: M. Stojanović (red.), Mitološki zbornik: Šumadija – istorija i mit, Centar za mitološke studije Srbije: Rača, 639–652.
 • Detelić 1992: M. Detelić, Mitski prostor i epika, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Autorska izdavačka zadruga „Dosije”.
 • Florenski 2013: P. Florenski, Prostor i vreme u umetničkim delima, Beograd: Službeni glasnik.
 • Lazarević 1975: B. Lazarević, Petar Kočić, Kritički radovi Branka Lazarevića, priredio Dušan Puvačić, edicija Srpska književna kritika, knj. 13, Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 35–42.
 • Lojanica 2020: M. Lojanica, Uvod u ontologiju nestajanja, Kragujevac: Filološko-umet- nički fakultet.
 • Luković 2014: M. Luković, Šumadija – središnji mitski i istorijski prostor Beogradskog pašaluka i ustaničke Srbije, u: M. Stojanović (red.), Mitološki zbornik: Šumadija – istorija i mit, Centar za mitološke studije Srbije: Rača, 285–312.
 • Pule 1993: Ž. Pule, Metamorfoze kruga, Sremski Karlovci: Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Skerlić 1919: J. Skerlić, Istorija nove srpske književnosti, Beograd: G. Kon.
 • Stanojević 2009: M. Stanojević, Satirična priča Radoja Domanovića vek posle, u: Stanojević (red.), Sabrana dela Radoja Domanovića, knj. II, Kragujevac: Koraci.
 • Živković 2001: D. Živković (red.), Rečnik književnih termina, Banja Luka: Romanov