SLOBODAN SELENIĆ I SRPSKA DRAMA (UVOD U PROUČAVANJE POZORIŠNE KRITIKE SLOBODANA SELENIĆA

Lipar 72 (2020), str. 203-213

AUTOR(I): Milena Ž. Kulić

E-ADRESA: milenakulic1@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.203K

SAŽETAK:

Pozorišne kritike Slobodana Selenića, iako se kritikom bavio svega šesnaest godina, ostale su kao trag značajne pozorišno-dramske epohe. Ovaj tekst predstavlja uvod u proučavanje esejističkog diskursa Slobodana Selenića, ne izlazeći iz okvira pozorišne umetnosti Slobodana Selenića, a s posebnom pažnjom na autore poput Đ. Lebovića, J. Sterije Popovića, L. Kostića, B. Stankovića, B. Nušića, M. Crnjanskog, B. M. Mihiza i B. Pekića. U radu su kao primer poslužili značajni i karakteristični književno-istorijski i pozorišni elementi Selenićevog rada, a posebna istraživačka pažnja usmerena je ka tekstovima koji su posvećeni srpskim dramskim piscima.

KLJUČNE REČI:

pozorišna kritika, teatrologija, srpska drama, pozorište, esej

LITERATURA:

Brđanin 2009: B. Brđanin, „O greškama ili o datovanju i vrednovanju”, Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova, (ur. Pijanović, Jerkov), Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik.

Gordić Petković 2009: V. Gordić Petković, „Identitet i farsa: drame Borislava Pekića”, Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova, (ur. Pijanović i Jerkov), Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik.

Jovanov 2006: S. Jovanov, „Gore je dole, ili maska svih maski”, Roboti i sablasti: izbor iz neobjavljenih drama, Novi Sad: Solaris.

Lazić 2013: R. Lazić, Traktat o kritici (dijalozi sa kritičarima o kritici predstavljačkih umetnosti), Beograd: Biblioteka dramskih umetnosti.

Miočinović 2001: M. Miočinović, „Pozorišna kritika”, u: Rečnik književnih termina, glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković, Banja Luka: Romanov.

Marjanović 2000: P. Marjanović, „Pred vratima pakla (Đorđe Lebović i Aleksandar Obrenović, Nebeski odred)”, Srpski dramski pisci 20. stoleća. Novi Sad: Matica srpska.

Palavestra 1972: P. Palavestra, Posleratna srpska književnost, Beograd: Prosveta.

Pašić 2004: F. Pašić, „Slobodan Selenić, kritičar domaće drame”, Spomenica Slobodana Selenića, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Palavestra 1998: P. Palavestra, Jevrejski pisci u srpskoj književnosti, Beograd: Institut za književnost i umetnost.

Radonjić 2017: M. M. Radonjić, „Savremena srpska drama; osnovni pojmovi       i vremensko određenje”. Begunci iz beznađa: Dramski opus Vide Ognjenović u kontekstu savremene srpske dramaturgije i knjiiževne tradicije, Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine.

Selenić 1977: S. Selenić, Antologija savremene srpske drame (Predgovor), Beograd: Srpska književna zadruga.

Stamenković 1987: V. Stamenković, „Igra oko života i smrti” (Nebeski odred Đorđa Lebovića i Aleksandra Obrenovića u Srpskom narodnom pozorištu)”, Pozorište u dramatizovanom društvu, Beograd: Prosveta.

Selenić 2005: S. Selenić, Dramsko doba. Pozorišne kritike 1956–1978, Priredio Feliks Pašić, Novi Sad: Sterijino pozorje.

Selenić 1977: S. Selenić, „Predgovor”, Savremena srpska drama, Antologija savremene srpske drame, Beograd: SKZ.

Fotez 1944: M. Fotez, Theatralia: članci i putopisi, Zagreb: Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda.