DANTE KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT DESNIČINOG PROMIŠLJANJA O SUDBINI ČOVJEKA

Lipar 72 (2020), str. 191-202

AUTOR(I): Marija R. Stijepić Pejić

E-ADRESA: marijastijepicpejic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.191SP

SAŽETAK:

U radu se analizira kompleksan odnos Vladana Desnice prema Danteu Aligijeriju, kao najreprezentativnijem primjeru romanske kulturne baštine. Kao građa će nam poslužiti Desničina pripovijetka Od jutra do mraka, posthumno objavljeni esej Dante danas, te drugi esejistički radovi i intervjui ovog pisca u kojima implicitno komunicira sa bogatom umjetničkom figurom italijanskog pjesnika. Pristupajući ovom radu komparativno- analitičkom metodom pratiće se konstruisanje lika Ive Čavre na temeljima Danteove ambivalentne prirode, o kojoj Desnica daje jasne smjernice u svom eseju. Cilj rada je da se ukaže na niz elemenata prisutnih u Danteovom liku i djelu, a koji su snažno živjeli u Desničinoj stvaralačkoj svijesti: romanski duh toliko blizak Desnici, „dvostrukost” danteovskog karaktera, otkrivanje njegove tragičnosti. Uočićemo određene linije poistovjećivanja između italijanskog i srpskog pisca poput brižljive upotrebe jezika  i težnje ka formalnom savršenstvu teksta, te lične filozofije usamljenosti i patnje.

KLJUČNE REČI:

Dante, ambivalentan čovjek, identifikacija, Vladan Desnica, italijanska kultura, pesimizam, nepravda

LITERATURA:

Borak 2005; S. Borak, Desnica i ikona, u: S. Borak, Sa srpskih oplaza, Novi Sad: Gradska biblioteka: SD „Jovan Rašković”, 45–68.

Desnica 1955: V. Desnica, Proljeće u Badrovcu, Beograd: Prosveta.

Desnica 2006a: V. Desnica, Jedan pogled na ličnost Dositejevu, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. I, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 13–27.

Desnica 2006a: V. Desnica, Mirko Korolija i njegov kraj, u: D. Marinković (prir.),

Hotimično  iskustvo  –  diskurzivna  proza  Vladana  Desnice,  knj.  I,  Zagreb:  SKD „Prosvjeta”, 28–40.

Desnica 2006a: V. Desnica, Desnica danas (povodom novog prijevoda Pakla), u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. I, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 199–208.

Desnica 2006b: V. Desnica, Posjeta. Uz 50-godišnjicu života književnika Vladana Desnice, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. II, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 30–35.

Desnica 2006b: V. Desnica, Razgovor s Vladanom Desnicom o umjetničkom stvaranju, u: D. Marinković (prir.), Hotimično iskustvo – diskurzivna proza Vladana Desnice, knj. II, Zagreb: SKD „Prosvjeta”, 114–139.

Đurić 2012: Ž. Đurić, Vladan Desnica i italijanska književnost, u: Ž. Đurić, Srpsko- italijanske književne i kulturne veze od XVIII do XX veka, Beograd: Nastava jezika i književnosti, 751–762.

Đurić 2012: Ž. Đurić, Vladan Desnica i Eros Sekvi – prepiska i oko nje, u:    Ž. Đurić, Srpsko-italijanske književne i kulturne veze od XVIII do XX veka, Beograd: Nastava jezika i književnosti, 763–801.

Konjević 2014: N. Konjević, Poetika umetničke proze Vladana Desnice, u: D. Roksandić (ured.), Vladan Desnica i Split 1920.-1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2014., Zagreb: Filozofski fakultet, 331–342.

Rapo 1989: D. Rapo, Novele i romani Vladana Desnice, Zagreb: Školske novine.

Roić 2006: S. Roić, Vladan Desnica između dvije jadranske obale, u: S. Roić, Stranci. Portreti s margine, granice i periferije, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 120–143.