NAUČNO MIŠLJENJE I UMETNIKOVA IDEJA

Lipar 72 (2020), str. 97-118

AUTOR(I): Nemanja S. Lazarević

E-ADRESA: nemanjalaza@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.097L

SAŽETAK:

Rad nastoji da kroz analizu delova – od fonta pa do audio-zapisa, ukaže na one značajne elemente od kojih je Dušan Matić, pesnik, gradio svoja dela ali koja su u dovoljnoj meri bila podsticajna za autore koji su se bavili nekim mogućnostima multimedijalne digitalne knjige.

KLJUČNE REČI:

digitalno, umetnička ideja, font, animacija, zvuk, audio-zapis, tehničko- tehnološki napredak

LITERATURA:

Matić 1988: D. Matić, Najmlađi Jagodić neće u roman, Beograd: Narodna knjiga.

Rastegorac 1974: Poezija i scena, (prir.) I. Rastegorac, Beograd: Centar za kulturu i umetnost radničkog univerziteta „Đuro Salaj”.