ŽANROVSKA POLIVALENTNOST PRIPOVEDANJA IVANE DIMIĆ (ZBIRKA KRATKIH PRIČA „POPIS IMOVINE“ I ROMAN „ARZAMAS“ IVANE DIMIĆ)

Lipar 72 (2020), str. 79-95

AUTOR(I): Sanja G. Anđelić

E-ADRESA: sanja.andjelic.smds@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.079A

SAŽETAK:

Pripovedačko stvaralaštvo Ivane Dimić u radu je analizirano na primeru zbirke priča Popis imovine i romana Arzamas. Žanrovska polivalentnost, karakteristična za autorkin opus, posmatra se i kao tema kratkih priča, čija je specifična struktura predmet proučavanja ovog rada. Autorka neretko poentu priče postavlja na početak pripovedanja, naraciju otvara postupkom in medias res, dok pojedine priče zasnovane na alegoriji odlikuje formulativni bajkovni početak. Takođe, u radu se izdvaja i tematska analiza kratkih priča i romana u kojima je glavno težište na odnosu ljubavi i smrti. Veza između ljubavi i kraja života u delima je osvetljena sa različitih stanovišta i izaziva u pripovedaču oprečna osećanja koja on nastoji da rastumači i prihvati.

KLJUČNE REČI:

Ivana Dimić, kratka priča, roman, drama, žanr, pripovedač, poenta, ljubav, smrt

LITERATURA:

IZVORI

Dimić 2009: I. Dimić, Popis imovine: kratke priče i jedna drama, Beograd: Profil internacional.

Dimić 2017: I. Dimić, Arzamas, Beograd: Laguna.

LITERATURA

Pantić 1984: M. Pantić, Iskušenja sažetosti (kritička panorama kratkih proznih oblika u mlađoj srpskoj književnosti), Novi Sad: Matica srpska.

Peskou 1998: A. H. Peskou, O definisanju kratkih priča, u: G. Božović et al. (ured.),

Reč − časopis za književnost i kulturu, br. 41, Beograd, 119–131.

https://www.blic.rs/kultura/vesti/fuga-o-ljubavi-i-smrti-evo-zasto-je-arzamas- najbolji-roman-godine/m1jx8y8. 3.11.2019.

https://www.blic.rs/intervju/duzni-smo-svima-koje-volimo/5dfc6sm. 3.11.2019.

https://www.danas.rs/nedelja/ivana-dimic-cuvam-se-od-samosazaljenja/. 3.11.2019.