ПРАВО НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Гласник права 1 (2021), (стр. 89-101) 

АУТОР: Ружица Кијевчанин

Е-АДРЕСА:  ruzicakijevcanin@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.089K

САЖЕТАК:

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја је услов за уживање осталих фундаменталних људских права и слобода, а пре свега слободе мишљења, права на информисање, бирачког права, итд. Човек је биолошко, психичко, правно, економско, али и информационо биће, па је размена информација свакодневна рутина која му омогућава да сазнаје, надограђује и шири различите интелектуалне производе, односно да функционише у свету. Демократија и слободно друштво, као идеали данашњице, подразумевају неуморну борбу у циљу несметаног остваривања права на слободан приступ информацијама, чији се значај огледа у два основна разлога. Један разлог се односи на то да човек рођењем добија право да зна, а други разлог се налази у његовој политичкој природи. Учешћем на изборе, појединац бира свог представника коме поклања поверење, па најмање што заузврат може очекивати јесте да буде обавештен о свему што га занима и у његовом је интересу, а чиме расположу изабрани органи. Значај права на слободан  приступ  информацијама  је од  немерљив,  па га другачије  називају и „кисеоником демократије“

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

информације од јавног значаја, Повереник  за информације од јавног значаја, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, демократија.

ЛИТЕРАТУРА: