Категорија Појединачни чланци

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО- УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 121-139)  АУТОР: Филип Новаковић Е-АДРЕСА: novakovic@student.pf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити приказана анализа догађаја који су непосредно претходили склапању Нагодбе између Хрватског сабора и Угарског парламента 1868. године, али…
Детаљније

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 101-117)  АУТОР: Предраг Црноглавац Е-АДРЕСА: predragcrnoglavac4@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…
Детаљније

ОДРЖИВО КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ КАО УСЛОВ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Гласник права 2 (2020), (стр. 83-99)  АУТОР: Борко Михајловић Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…
Детаљније

СИСТЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВРЕМЕНОЈ УСТАВНОЈ ДРЖАВИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 65-80)  АУТОР: Никола Ивковић Е-АДРЕСА: ivkovic@ivkoviclaw.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је израз тежњи за откривањем „магичне формуле“ стварања система, односно модерне, уставне државе. Како је ово изузетно захтеван задатак, покретање основне…
Детаљније

СТИЦАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРЕДУЗЕЋЕМ ПРОМЕНОМ ИМОВИНСКОГ РЕЖИМА НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА ПУТЕМ БРАЧНОГ УГОВОРА

Гласник права 2 (2020), (стр. 51-63)  АУТОР: Никола Милосављевић Е-АДРЕСА: milosavljevic@kg.ap.sud.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор врши нормативну и компаративну анализу позиције коју брачни уговор заузима у односу на правила конкуренције. Рад започиње тако што…
Детаљније

ИНТЕРВЕНЦИЈСКО ДЕЈСТВО ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 37-50)  АУТОР: Јелена Чановић Е-АДРЕСА: jcanovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је процесноправни институт који је креирала теорија цивилне процедуре, а који је с обзиром на постојеће материјалноправне ситуације препознат…
Детаљније

ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА – НЕКИ ОД УСЛОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ СА АСПЕКТА СУДСКЕ ПРАКСЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 19-35)  АУТОР: Санда Ћорац Е-АДРЕСА: scorac@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тужени који је пропустио да дође да припремно рочиште или на прво рочиште за главну расправу може бити санкционисан, па процесна неактивност…
Детаљније

ФИДУЦИЈАРНИ ПРЕНОС СВОЈИНЕ КАО ПРАВО РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА

Гласник права 2 (2020), (стр. 3-18)  АУТОР: Александра Павићевић Е-АДРЕСА: apavicevic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Коришћењем упоредноправног метода аутор у раду анализира фидуцијарни пренос својине у сврху обезбеђења у појединим регулативама европско- континенталне правне традиције, критички разматрајући…
Детаљније