ПРАВНИ И БЕЗБЈЕДОНОСНИ АСПЕКТИ РАДА НА ЦРНО У ЦРНОЈ ГОРИ

Гласник права 1 (2021), (стр. 53-65) 

АУТОР: Зоран Магделинић 

Е-АДРЕСА: zoran.magdelinic@postacg.me

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.053M

САЖЕТАК:

Сваки запослени радник у Црној Гори ужива одређена права из радног односа. Између осталих, ту се убрајају права на зараду, безбиједност на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета, достојанство личности, права услед привремене спријечености за рад током болести, због губитка радне способности, старости, материјалну надокнаду услед привремене спријечености за рад. С тим у вези посебна права уживају запослене жене за вријеме трудноће и порођаја, потом малољетници који су у радном односу и лица са инвалидитетом. Такође, запослена лица у Црној Гори имају права на доприносе за обавезно социјално осигурање, којима се обезбјеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, које обухвата пeнзијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај привремне незапослености.

Нажалост, пракса доказује да се наведена права радника често не поштују. Стога, настаје појам рада на црно, који заправо представља вид искоришћавања радне снаге, да ради уз надокнаду која је испод предвиђених минимума, без доприноса за обавезно социјално осигурање. Из тога даље произилазе проблеми, који ће се посебно обрађивати у овом раду, а који се односе на безбиједност радника на црно и све чешће несрећне случајеве, са смртним епилогом по радно ангажована лица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

рад на црно, непријављивање, доприноси, права, обавезе, повреде на раду

ЛИТЕРАТУРА: