ПОЛИТИЧКА КОНТРОЛА УПРАВЕ

Гласник права 1 (2021), (стр. 105-117) 

АУТОР: Стефан Милић

Е-АДРЕСА: milic.stefan069@gmail.com.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.105M

САЖЕТАК:

Управа заузима изузетно значајно место у свакодневном животу грађана. Битни елементи управе су организација, надлежност, контрола и одговорност. С обзиром да је контакт грађана са радом управе неизбежан и да се тај рад заснива на правилима која морају да важе, поставља се питање ко може контролисати поштовање и спровођење тих правила. Постоје две врсте контроле управе: правна и политичка. Овај други облик контроле, политичка контрола, је тема овог рада. Анализира се који субјекти могу контролисати целисходност рада органа управе и усклађеност тог рада са јавним интересом. У раду су приказани инструмени контроле које активни субјекти користе приликом оцене целисходности. Ти инструменти су: посланичко питање, интерпелација, гласање о неповерењу Влади или поједином члану Владе, образовање анкетних одбора и комисија. Ове инструменте  у циљу контроле управе користи највише представничко тело, односно парламент. Такође ће бити речи и о могућности контролисања рада од стране јавног мњења и политичких странака.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

управа, контрола, политичка контрола, посланичко питање, интерпелација, Народна скупштина, Влада

ЛИТЕРАТУРА: