СТАБИЛИЗАЦИОНА КЛАУЗУЛА У УГОВОРУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА ВОДИ“

Гласник права 1 (2021), (стр. 3-16) 

АУТОР: Јована Брашић Стојановић

Е-АДРЕСА: jbrasic@jura.kg.ac.rs.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.003B

САЖЕТАК:

Предмет рада јесте анализа стабилизационе клаузуле садржане у уговору о заједничком улагању у пројекат „Београд на води“, потписаног између Републике Србије и партнера из Уједињених Арапских Емирата 2015. године. Овом стабилизационом клаузулом се обезбеђује очување законског оквира који регулише правни положај страног улагача спречавајући да страни улагач буде доведен у неповољнији правни и економски положај, током трајања улагања. Фокус у раду биће на анализи карактеристика стабилизационе клаузуле садржане у овом уговору, одређивању типа стабилизационе клаузуле, њених дејстава и домашаја. У раду ће бити анализирана стабилизациона обавеза Републике Србије као државе пријемнице капитала, али и привилегован положај партнера из Уједињених Арапских Емирата, као страног улагача, уз генерални осврт на ефекте која производи конкретна стабилизациона клаузула. Овако постављен предмет истраживања условљен је стално растућим значајем, који у циљу стимулисања економског развоја, државе придају страним улагањима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стабилизациона клаузула, страна улагања, страни улагач, држава пријемница капитала, уговор о страном улагању, заштита страних улагања

ЛИТЕРАТУРА: