ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО-УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 121-139) 

АУТОР: Филип Новаковић

Е-АДРЕСА: novakovic@student.pf.unibl.org

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.121N

САЖЕТАК:

У раду ће бити приказана анализа догађаја који су непосредно претходили склапању Нагодбе између Хрватског сабора и Угарског парламента 1868. године, али и значај саме Нагодбе, те њезин утјецај на специфичан правни положај који је уживала Хрватска као ентитет у саставу како хрватско- угарске државне заједнице, тако и у оквирима Аустро-Угарске Монархије након њезина стварања 1867. године. Посебан акценат ће бити стављен на права и дужности хрватских провинцијалних институција у циљу докучивања стварног правног статуса који је имала Хрватска од средине XIX стољећа па све до уласка у заједничку државу 1918. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Троједна краљевина, Хрватско-Угарска нагодба, правни положај Хрватске, тријализам, Аустро-Угарска, Законски чланак.

ЛИТЕРАТУРА