КУЋНИ ЗАТВОР У СВЕТЛУ НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Гласник права 2 (2020), (стр. 57-68) 

АУТОР: Стефан Петрашиновић

Е-АДРЕСА: spetrasinovic@jura.ac.kg.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1101.57P

САЖЕТАК:

Чл. 3. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција додат је нови чл. 41а под називом „Поступак по молби за извршење казне затвора у просторијама у којим станује осуђено лице“. Овом новелом у Закону о извршењу кривичних санкција (која је по својој правној природи и материјална и процесна), дата је могућност и нада великом броју осуђених лица на казну затвора до једне године да се, по њиховој молби, до тренутка ступања на извршење изречене казне, још једном преиспита осуда и евентуално промени начин извршења казне затвора у неком од завода за извршење кривичних санкција, извршењем у просторијама у којима осуђено лице станује („кућни затвор“). У овом раду аутор ће указати на легитимност и усклађеност ове новеле са основним начелима кривичног права, однос са појединим одредбама Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, намеру законодавца приликом њеног увођења, као и на њену правну природу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Закон o извршењу кривичних санкција, извршење казне затвора, казна „кућног затвора“, осуђено лице.

ЛИТЕРАТУРА: