Категорија 1 (2020)

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ПРАВА ГРАЂЕЊА

Гласник права 2 (2020), (стр. 85-98)  АУТОР: Едина Кочан Е-АДРЕСА: edinakocan86@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   Да би се разумео било који правни институт који егзистира или је егзистирао у ма којем правном систему, неопходно је поћи…

Детаљније

РАТНА ШТЕТА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Гласник права 2 (2020), (стр. 69-82)  АУТОР: Нововић Драган Е-АДРЕСА: adv.novovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ратна штета увек погађа и лична грађанска права. По завршетку Другог светског рата ни раније југословенско, а после распада Југославије ни српско…

Детаљније

КУЋНИ ЗАТВОР У СВЕТЛУ НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Гласник права 2 (2020), (стр. 57-68)  АУТОР: Стефан Петрашиновић Е-АДРЕСА: spetrasinovic@jura.ac.kg.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чл. 3. Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција додат је нови чл. 41а под називом „Поступак по молби…

Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – КОНЦЕПТ И УСЛУГЕ СА ОСВРТОМ НА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 45-56)  АУТОР: Дејан Вучинић Е-АДРЕСА: dvucinic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремено друштво карактерише изузетна динамика политичких, друштвених и економских процеса, како на националном, тако и на глобалном нивоу. Више него икада, знање…

Детаљније

ФУНДАМЕНТАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ЊИХОВА ПРИМJЕНА У НАЦИОНАЛНИМ ЗАКОНОДАВСТВИМА

Гласник права 2 (2020), (стр. 31-44)  АУТОР: Зоран Магделинић Е-АДРЕСА: zoran.magdelinic@uip.gov.me Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализираћемо конвенције које су фундаменталног карактера и које се односе на основна права човjека по основу радног односа,[1] почев…

Детаљније

АРБИТРАЖА ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАДНЕ СПОРОВЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 17-29)  АУТОР: Бобан Видојевић Е-АДРЕСА: bobanvidojevic73@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Примарни циљ овог рада је да укаже на низ предности вансудског решавања радних спорова у односу на судско, а првенствено арбитраже, коју…

Детаљније

МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Гласник права 2 (2020), (стр. 3-16)  АУТОР: Вишња Ранђеловић Е-АДРЕСА: vmilekic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хуманистички оријентисана схватања друштва о потреби шире и интензивније заштите малолетних лица од вршења кривичних дела према њима, су довела до систематског…

Детаљније

Гласник права 1 (2020)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) Вишња Ранђеловић, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА 10.46793.03R 3-16 Бобан Видојевић, АРБИТРАЖА ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ РАДНЕ СПОРОВЕ 10.46793.17V 17-29 Зоран Магделинић, ФУНДАМЕНТАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ЊИХОВА ПРИМJЕНА У НАЦИОНАЛНИМ ЗАКОНОДАВСТВИМА 10.46793.31M…

Детаљније