ARBITRAŽA ZA INDIVIDUALNE RADNE SPOROVE

Glasnik prava 2 (2020), (str. 17-29) 

AUTOR: Boban Vidojević

E-ADRESA: bobanvidojevic73@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1101.17V

SAŽETAK:

Primarni cilj ovog rada je da ukaže na niz prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova u odnosu na sudsko, a prvenstveno arbitraže, koju karakteriše meritorno, brzo i kompromisno rešavanje radnih sporova. Usklađivanje interesa socijalnih partnera predstavlja polaznu osnovu u razvoju ovog načina rešavanja radnih sporova. Strane rešavaju spor uz pomoć neutralnog subjekta (arbitra), eksperta u oblasti radnog prava, koji ispunjava sve zakonom propisane kriterijume, što doprinosi, između ostalog, brzom i pravičnom rešavanju ove vrste spora. Arbitraža se smatra neformalnim „civilizovanim metodom“ koji omogućava postizanje socijalne pravde jer dovodi do rešenja sporova na dobrobit obe strane. Efikasnost, stranačka autonomija, ekonomičnost, dobrovoljnost, neformalnost i besplatnost, samo su neke od prednosti ovog metoda. U radu se analiziraju relevantni pravni izvori Republike Srbije, nastojeći da se da odgovor zbog čega je arbitraža za individualne radne sporove najadekvatniji miran metod rešavanja radnih sporova, koje su njene prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova i na primenu metoda pritiska (štrajk, lock-out), a koji su nedostaci u odnosu na uporedno-pravna rešenja.

KLJUČNE REČI:

arbitraža, arbitar, neformalnost, stranačka autonomija, dobrovoljnost.

LITERATURA: