HOST CITY УГОВОР ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

Гласник права 1 (2018), (стр. 67-83) 

АУТОР: Милан Костић

Е-АДРЕСА: milankostic593@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0901.67K

САЖЕТАК:

Спорт, као део друштвеног живота, постоји тек од недавно. Развој спорта, каквог данас познајемо, започиње у другој половини 19. века, а свој врхунац и зачетак се уобличава кроз Олимпијски дух. Само значење Олимпијског духа данас представља владавину  фер и поштене борбе, напуштајући домене макијавелизма и стари принцип да циљ оправдава средства.

Организовање Олимпијских игара представља комплексан и одговоран скуп правних послова, јер обухвата закључивање различитих уговора и учешће различитих уговорних партнера. Сами резултати су некада видљиви тек протеком дужег временског периода. Најважнији уговор који се односи на организовање Олимпијских игара је тзв. Host city уговор, који се закључује између Међународног Олимпијског комитета и града домаћина односних игара.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

спорт, велика међународна спортска такмичења, Олимпијске игре, уговор,  Host city, Међународни oлимпијски комитет.

ЛИТЕРАТУРА: