Категорија 1 (2018)

HOST CITY УГОВОР ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

Гласник права 1 (2018), (стр. 67-83)  АУТОР: Милан Костић Е-АДРЕСА: milankostic593@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спорт, као део друштвеног живота, постоји тек од недавно. Развој спорта, каквог данас познајемо, започиње у другој половини 19. века, а свој…

Детаљније

ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И ГРАНА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 39-65)  АУТОР: Свето Пурић, Милан Рапајић Е-АДРЕСА: spuric@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Квалитетно уређени правни односи у једном правном систему одраз су и досегнутог нивоа правне културе једног народа. Кад је реч…

Детаљније

ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2018), (стр. 23-36)  АУТОР: Милица Соврлић Е-АДРЕСА: milicasovrlic90@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окупацијом, као оригинарним начином стицања својине, појединац уз минималне услове и без посебних формалности постаје власник ствари. У одређеним историјским периодима окупација…

Детаљније

НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 13-22)  АУТОР: Милан Јечменић Е-АДРЕСА: milanjecmenic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет пажње аутора у овом раду су неименовани уговори. Конкретније, питање поделе неименованих уговора или, другачије речено, установљавање типова неименованих уговора који…

Детаљније

УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Гласник права 1 (2018), (стр. 3-11)  АУТОР: Јелена Вучковић Е-АДРЕСА: jvuckovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је извршена анализа постојећег уставног стања у Републици Србији и датe су назнаке предстојеће фазе уставног развоја. Уставноправни положај председника…

Детаљније

Гласник права 1 (2018)

Download Full Pdf     (doi:10.46793)   Јелена Вучковић, УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ 10.46793.03V 3-11 Милан Јечменић, НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ 10.46793.13J 13-22 Милица Соврлић, ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ 10.46793.23S 23-36 Свето Пурић, Милан Рапајић, ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ…

Детаљније