УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Гласник права 1 (2018), (стр. 3-11) 

АУТОР: Јелена Вучковић

Е-АДРЕСА: jvuckovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0901.03V

САЖЕТАК:

У раду је извршена анализа постојећег уставног стања у Републици Србији и датe су назнаке предстојеће фазе уставног развоја. Уставноправни положај председника Републике Србије отвара бројна питања у погледу система власти који функционише на нивоу Републике Србије, његове функционалности, ефикасности, и делотворности. Аутор указује на атрактивност потенцијалне измене уставног решења институције председника Републике. Уставно решење положаја председника Републике имплицира однос унутар саме егзекутиве у смислу односа председника  и премијера као доминантних фигура извршне власти, јер стабилност унутар ове гране власти пресудно утиче и на однос према легислативи и судству, а тиме и на стабилност политичког и правног система уопште. Методолошки оквир креће се у распону од догматско-нормативне анализе постојећих уставних решења, упоредо са коришћењем историјског метода, када је у питању претходни период уставног развоја Србије. Употреба политиколошког приступа током спроведеног истраживања је у функцији истицања додатне аргументације, којом се желе оправдати изнети ставови и учињени предлози. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уставне промене, извршна власт, председник Републике Србије, Влада, политичка моћ.

ЛИТЕРАТУРА: