Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

Европска ревија за право осигурања 1  (2022), (стр. 9-16) 

АУТОР: Slobodan Jovanović, Ozren Uzelac

Е-АДРЕСА: slobodan.jovanovic@vspep.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2101.09J

САЖЕТАК: 

Solidarnost i uzajamnost su bili osnova udruživanja različitih skupina lica sa zajedničkim interesom za pokrićem od različitih rizika. U ovom radu se ukratko analizira značenje pojmova „solidarnost” i „uzajamnost” kao osnovama socijalnog osiguranja, a zatim nastanak socijalnog osiguranja i današnji ustavni okvir Republike Srbije i prava Evropske unije. U posebnim delovima se istražuje sadržina i obim solidarnosti i uzajamnosti organizovanih kroz kase uzajamne pomoći zanatlija i trgovaca po Uredbi o esnafima iz 1847. godine i rudarsko-bratinske kase rudara iz Rudarskog zakonika iz 1866. godine. Istorijskim metodom prate se različiti vidovi zbrinjavanja i pomoći i ukratko objašnjavaju razlozi koji su doveli do njihovog nastanka, a kasnije i institucije socijalnog osiguranja, dok se logičkim metodama izvlače zaključci o obeležjima uzajamnog osiguranja zanatlija, trgovaca i rudara po navedenim propisima. Prilikom istraživanja autori se bave analizom sadržaja i značenja samo onih odredbi i pravila koji su relevantni za temu ovog rada.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

solidarnost, uzajamnost, socijalno osiguranje, Uredba o esnafima iz 1847, Rudarski zakonik iz 1866.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2022, February 7). social insurance. Encyclopedia Britannica. Dostupno na: https:// www.britannica.com/topic/social-insurance, 16. 2. 2022.
 • Cutler, M. D., Johnson, R. (2004). The birth and growth of the 15
 • social insurance state: Explaining old age and medical insurance across countries, Public Choice, 120(1-2), 87–121.
 • Charter of fundamental rights of the European Union, (2016/C 202/02), Official Journal of the European Union, C 202/389, 7. 6. 2016.
 • Ilić, D. (1936). Socijalno osiguranje trgovaca. Skoplje: Izdavačka knjižara „Slavija”.
 • Janković, V., Milosavljević, M.(redaktori). (1986). Mala enciklopedija Prosveta – Opšta enciklopedija, četvrto izdanje, Po–Š, tom 3. Beograd: Prosveta.
 • Jovanović, Slobodan. (2016). Pravo osiguranja. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
 • Jovanović, S., Uzelac O. (2020). Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja, Evropska revija za pravo osiguranja, 19(1), 8–15.
 • Kenneth, A.. (2005). Explorations in classical sociological theory: seeing the social world. Thousand Oaks, Canada: Pine Forge Press.
 • Marković, B. (2010). Novo Brdo – Grad i rudnik prema zakonu despota Stefana. Maliković, D., Atlagić, M. (ur.) u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima (143–154). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.
 • Merriam-Webster. (n/a). Solidarity. Dostupno na: https:// www.merriam-webster.com/dictionary/solidarity, 16. 2. 2022.
 • Milenković, M., Milenković, t. (2002). Zapošljavanje u Srbiji od začetka do oslobođenja zemlje 1944, knjiga I. Beograd: Republički zavod za tržište rada.
 • Milosevic, S. (2021). Fiscal policy in the function of encouraging investment in research and development in selected countries in the region, International Review, 3–4, 157–164.
 • Nacionalna služba za zapošljavanje. (n/a). Istorijat – Hronologija razvoja institucije za posredovanje. Dostupno na: https://www.nsz.gov.rs/nsz/istorijat/4045, 17. 2. 2022.
 • Petrović, Z., Čolović, V., Knežević, D. (2013). Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i u Jugoslaviji do 1941. godine. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Dosije studio, Institut za uporedno pravo.
 • Rabrenovic, M., Mitrovic R., Kovacevic B. (2020). The relationship between strategic management and public relations and their implications for financial operations, International review, 1–2, 89–93.
 • Šulejić, P. (2005). Pravo osiguranja. Beograd: Dosije.
 • Tucović, D. (1910). Zakon o radnjama i socijalna demokratija, predgovor Zakonu o radnjama. Beograd: Socijalistička knjižara.
 • Uredba o esnafima od 14. avgusta 1847. godine.
 • Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006, 115/2021.
 • Vujanić, M., Gortan-Premk, D., et al. (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.
 • Zakon o osiguranju, Službeni glasnik Republike Srbije, br.
 • 139/2014, 44/2021.
 • Žarković, N. (2013). Pojmovnik osiguranja. Novi Sad: Skonto.
 •  
 • Radovanović, B. (1996). Stari Kragujevac. Kragujevac: PIP
 • „Krug”.
 • Ristić, S., Simić, Ž, Popović, V. (1963). Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik, tom II. Beograd: Prosveta.
 • Rohrbach, W. (2007). „Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje”, Revija za pravo osiguranja, 6(1-2), 11– 14.
 • Rudarski zakonik za Kraljevinu Srbiju od 15. aprila 1866. godine s izmenama i dopunama od 21. jula 1877, 6. februara 1896. i 27. januara 1900. godine. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
 • Šolević, M. (2020). „Savremene promene obrazovne strukture stanovništva i regionalni ekonomski razvoj”, Megatrend revija, 17(4), 125–140.