Društvena odgovornost u osiguranju kao važan princip savremenog poslovanja

Европска ревија за право осигурања 1  (2022), (стр. 25-32) 

АУТОР: Milenko Ćeha, Nikola Ćeha, Marija Lukić

Е-АДРЕСА: cehamilenko@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2101.025C

САЖЕТАК: 

Društvena odgovornost je vrhunski princip u savremenom poslovanju. Preduzeća koja su uspešna u globalnim razmerama jesu i društveno odgovorna preduzeća. Društvena odgovornost preduzeća u osiguranju predstavlja jedan od stubova poslovne izvrsnosti. Pitanje društvene odgovornosti se definiše na globalnom nivou. Inicijative iz domena društvene odgovornosti preduzeća se primenjuju i u domaćim osiguravajućim društvima, ali ne u obimu i na način kako se primenjuju u razvijenim zemljama sveta. Primena društvene odgovornosti u domaćim osiguravajućim društvima je bitno zbog činjenice da globalno tržište zahteva stalno unapređenje kvaliteta i produktivnosti, unapređenje zadovoljstva korisnika i zadovoljenje zahteva svih interesnih grupa u okruženju.

Princip društvene odgovornosti je utkan u same temelje delatnosti osiguranja, jer je ono zasnovano na srodnim principima uzajamnosti. Tržište  osiguranja značajno utiče na razvoj ekonomije svake zemlje i važan je činilac stabilnosti finansijskog sektora. Rastuća složenost uslova poslovanja ubrzava povećanje brojnih interaktivnih veza i odnosa osiguravajućih društava i okruženja, menjajući uslove na tržištu što otežava njihovo ponašanje i funkcionisanje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

društvena odgovornost, osiguravajuća društva, poslovana izvrsnost, savremeno poslovanje

ЛИТЕРАТУРА:

 • Acharol, R. S., Kotler, P. (2012). Frontier of the marketing paradigm in the third millenium, Journal of academic marketing science, 40(1), 35–52.
 • Bešić, S., Bešić, C. (2018). Creation the model for the implementation marketing attribute which determine domestic enterprises competitiveness, Journal of Engineering Management and Competitiveness – JEMC, 8(2), 102–112.
 • Bešić, C., Đorđević, D. (2017). Modern management trends. Čačak: Faculty of Technical Sciences.
 • Bešić, C., Đorđević, D. (2014). Knowledge management. Čačak: Faculty of Technical Sciences 2014.
 • Bešić, C., Krnjević-Mišković, Z., Đorđević D. (2013). The Role Off Knowledge In The Development Process Of Competitive Ability Of Domestic Companies On The Global Market, International Journal of Economics & Law, 3(7), 1–7.
 • Bogetić, S., Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Vorkapić, M. (2018). Corporate social responsibility as a factor of globaln competitivness, Journal of Engineering Management and Competitiveness – JEMC, 8(2), 11–19.
 • The benefits of using ISO standards. (2021). British standard institute, dostupno na: www.bsigroup.com, 18. 3. 2021.
 • Ćeha, M. (2014). Corporate social responsibility and development of competitive ability, International conference ICQ 2012, 5, 121–124.
 • Ćeha, M. (2013). Analyses of the application of the concept of corporate social responsibility in local business, Singidunum Journal, 10, 1, 45–56.
 • Drucker, P. (2003). The Essential Drucker. Novi Sad: Adižes. Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Bogetić, S., Bešić, C. (2019).
 • Analysis of domestic companies’ competitiveness aspect in conditions of global market change, International conference ICQ 2019, 4-6, 88–93.
 • Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Bogetić, S., Bakator, M., Bešić, C. (2019). Competitiveness of Domestic Enterprises in Changing Markets and Industry 4.0, in: Monostori, L., Majstorovic, V., Hu, J., Djurdjanovic, D. (eds.): Proceedings of the 4th International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing (113–127). Springer.
 • Đorđević, D., Ćočkalo, D. (2013). Business planning.
 • Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin.”
 • Đorđević, D., Ćočkalo, D. (2010). Fundamentals of Marketing.
 • Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin.”
 • Đorđević D., Ćočkalo D. (2007). Business ethics and low.
 • Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin.”
 • Hill L. (2014). Change management. Beograd: Data status.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0.,
 • Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 • Kotler, P., Keller, K.L., Martinović, M. (2014). Martketing management. Zagreb: Mate.
 • Kotler, F., Li, N. (2007). Corporate social responsibility. Novi Sad: Adižes.
 • Letica, B. (2010). Age of responsibility. Zagreb: Mate. Njegomir, V., Petrović, Z. (2017). Preduzetništvo u osiguranju:
 • Značaj i pravni principi društveno odgovornog poslovanja
 • osiguravača. Beograd: Institut za uporedno pravo.
 • Njegomir, V. (2011). Mikroosiguranje. Industrija, 39, 3, 295–314.
 • Rabrenović, M., Iqbal, U. (2021). Značaj velike količine podataka i veštačke inteligencije za efikasne planove osiguranja zdravstvene nege, u: Jovanović, S., Marano, P. (ur.) Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici u osiguranju (64-69). Šabac: Udruženje za pravo osiguranja Srbije.
 • Rejnert, E. (2010). Spontaneous chaos. Beograd: Čigoja. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2009). Organizational behavior. Zagreb: Mate.
 • SRPS ISO 26000. (2011). Beograd: Serbian institute for standardization.
 • Tisen, R., Andrisen, D., Depre, F.L. (2006). The knowldge dividend. Novi Sad: Adižes.
 • Thompson, A.A.Jr., Sticland, A.J. III, Gamble, J.E. (2008).
 • Strategic management, Zagreb: Mate.
 • The Davos manifesto. (2021). Davos: World economic forum, dostupno na: www.weforum.org, 24. 5. 2021.
 • The Global Competitiveness Report 2019. (2021). World Economic Forum, dostupno na: www.weforum.org , 28. 1. 2021.
 • WEF spurs impact through stakeholder responsibility. (2021). World Economic Forum, dostupno na: www.weforum. org, 29. 1. 2021.
 • World economic forum annual meeting. (2021). World economic forum, dostupno na: www.weforum.org, 27. 1. 2021.