Iskustva iz izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana na stanicama za snabdevanje gorivom u svojstvu kupca-proizvođača / Experiences in the Construction of Solar Photovoltaic Power Plants Mounted at Fuel Supply Stations as a Prosumer

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXV, 2023, (str. 74-80)

АУТОР(И)/AUTHOR(S): Rastislav KRAGIĆ, Biljana LOVČEVIĆ-KURELJUŠIĆ, Valentina ARAMBAŠIĆ, Željko BLITVA, Nenad V. PAVLOVIĆ

Е-АДРЕСА / E-MAIL: rastislav.kragic@nis.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-1.74K

САЖЕТАК /ABSTRACT:

Izgradnja solarnih fotonaponskih elektrana u Republici Srbiji prema važećoj zakonskoj regulativi, naročito u slučaju postavljanja FNE u sklopu specifičnih objekata sa povećanim rizikom, predstavlja zahtevan proces. U radu će biti prikazana iskustva izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana snage do 50 kW na 15 stanica za snabdevanje gorivom koje su u vlasništvu kompanije NIS ad Novi Sad i koje su realizovane u svojstvu kupca-proizvođača. Izazovi koje je trebalo savladati su bili: utvrđivanje originalnog rešenja konfiguracije elektrane bez dodatnih radova na postojećoj krovnoj konstrukciji i uticaja na spoljašnji izgled objekta prema kompanijskom standardu za brendiranje objekata, optimizacija kapaciteta elektrane prema potrošnji objekata, optimizacija troškova, izgradnja FNE u blizini zona opasnosti i druga pitanja u pogledu bezbednosti na radu kako tokom izvođenja radova, tako i u periodu eksploatacije. Rad daje osvrt na mogućnosti pojednostavljenja procedura za priključenje na distributivni sistem električne energije, baziran na stečenim iskustvima. Na osnovu stečenog pozitivnog iskustva Kompanija je u junu 2023 započela projekat izgradnje solarnih FNE na dodatnih 30 stanica za snabdevanje gorivom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Solarna fotonaponska elektrana, stanica za snabdevanje gorivom, kupac-proizvođač, bezbednost na radu, rad na visini

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: