Uloga zajednica obnovljivih izvora energije u energetskoj tranziciji / The Role of Communities of Renewable Energy Sources in the Energy Transition

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXV, 2023, (str. 40-50)

АУТОР(И)/AUTHOR(S): Miloš KUZMAN, Dunja GRUJIĆ

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milos.kuzman@upes.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-1.40K

САЖЕТАК /ABSTRACT:

Svedoci smo učestalih globalnih nastojanja koja teže ubrzanoj energetskoj tranziciji. Ona su poslednjih godina posledica intenzivnih klimatskih promena, sve većeg zagađenja vazduha i vode, ali i rasta cena električne energije i prirodnog gasa na tržištu. Takva nastojanja promoviše i nov set energetskih propisa, koji je donet pre više od dve godine, uvođenjem novih instituta koji bi trebalo da doprinesu „zelenijoj“ slici Republike Srbije. Jedan od tih instituta je i zajednica obnovljivih izvora energije definisana Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije, koja omogućava većem broju lica koji su članovi zajednice zadovoljenje energetskih potreba na održiv način. U ovom radu biće analizirani mogući modeli organizovanja rada zajednica obnovljivih izvora energije, postojeća zakonska regulativa i preduslovi za njihovo funkcionisanje na tržištu Republike Srbije. Pored toga razmatraće se efikasni načini proizvodnje i potrošnje električne energije u okviru zajednice obnovljivih izvora energije uz analizu mogućnosti skladištenja, agregiranja i razvoja punionica za vozila sa električnim ili kombinovanim električnim i drugim pogonom. Takođe će biti reči o uticaju zajednica obnovljivih izvora energije na poslovanje operatora distributivnog sistema, snabdevača i drugih učesnika na tržištu. Na kraju, sagledaće se prednosti i izazovi koje članovi zajednice obnovljivih izvora energije mogu imati usled zajedničkog udruživanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

zajednica obnovljivih izvora energije, energetska tranzicija, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, klimatske promene

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: