ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ СА ОСВРТОМ НА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2022. ГОДИНЕ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 280-293) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.280M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду се говори о изложбеној делатности Историјског архива Шумадије у Крагујевцу, у периоду од седамдесет година (од 1952. до 2022. године), са освртом на изложбе приређене током последње деценије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

изложба, изложбена делатност, ИАШК, Крагујевац

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Ф. Биљан, М. Милошевић, К. Неметх, Стули Бернард, Приручник из Архивистике, Загреб
 • К. Крајчиновић, Изложбе архивских докумената, Архивски преглед 1-2, Београд
 • М. Тодоровић, Анализа културно-просветне делатности архивских установа у СР Србији, Архивски преглед 1-2, Београд
 • Aрхивски преглед 1-2, Упутство о припремању изложбе архивске грађе и изради каталога за изложбу, Београд
 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94).
 • Група аутора, Архив Југославије 1950-2000, Београд
 • Б. Радовановић, Споменица Историјског архива Шумадије у Крагујевцу 1952 –
 • 2002, Крагујевац 2002.
 • Љ. Шкордић, С. Цветковић, Искорак у јавност- изложбена делатност Архва,
 • http://www.arhivistika.edu.rs,
 • Г. Милосављевић, М. Миливојевић, Каталог изложбе – Димитрије Давидовић у Крагујевцу, Крагујевац
 • Г. Милосављевић, М. Миливојевић, Н. Карамијалковић, Каталог изложбе – Балкански ратови – сто година од победе, Крагујевац
 • Г. Милосављевић, М. Миливојевић, Каталог изложбе – Кнез Михаило Обреновић, животна и владалачка судбина, Крагујевац,
 • М. Миливојевић, Г. Милосављевић, Каталог изложбе- Генерал Јован Белимарковић у документима Историјског архива Шумадије, Крагујевац,
 • Г. Милосављевић, Каталог изложбе – Венчање Александра и Марије, круна српско – румунског пријатељства, Крагујевац
 • М. Миливојевић, Г. Милосављевић, Каталог изложбе – Убиство краља Александра I Карађорђевића у Марсеју 1934. године, Крагујевац
 • Г. Милосављевић, М. Миливојевић, Г. Вучковић, Н. Базић, Каталог изложбе – Крагујевац у првом светском рату, Крагујевац
 • Н. Карамијалковић, С. Степановић, Каталог изложбе – Ето мене, ето вас, Крагујевац
 • Н. Карамијалковић, С. Степановић, Јован Стејић, први Србин доктор медицине у обновљеној Србији, Крагујевац
 • Ј. Микићевић, Живот и дело Катрине Богдановић, Крагујевац,
 • Н. Карамијалковић, С. Степановћ, М. Маринковић, Србија и Црна Гора у оријеналној збирци Историјског архива Шумадије у Крагујевцу, Крагујевац 2022.
 • П. Илић, С. Степановић, То нису папири, то су живи људи, Крагујевац
ФОТОГРАФИЈЕ:
 • Изложба „Живот и дело Катарине Богдановић“, манифестација „Ноћ музеја“, ИАШК, мај 2022. године.
 • Изложба „То нису папири, то су животи људи“, отварање изложбе, ИАШК, децембар 2022. године.