ОБНОВЉЕНО СЛИКАРСТВО ПЕЋКЕ ПРИПРАТЕ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 204-212) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.204M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду се говори о обновљеном сликарству припрате Пећке патријаршије. Фреско сликарство Пећке припрате је обновљено за време патријарха Макарија Соколовића (1557-1571). Захваљујући очуваном натпису, који се налази на северном зиду припрате, знамо да је живописање започето током 1564. године и трајало је до 8. септембра 1565. године. Група живописаца, који су припадали истој уметничкој радоници, предвођени сликарем Андрејом, је обновила живопис. Овој скупини је припадао Лонгин, најпознатији српски сликар друге половине XVI века.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

сликарство, припрата, Пећка Патријаршија, сликар Андреја, Лонгин, патријарх Макарије Соколовић, XVI век.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Светозар Радојчић, Мајстори старог Српског сликарства, Београд 1955.
  • Сретен Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557-1614, Нови Сад, 1965.
  • Сретен Петковић, О фрескама шеснаестог века из припрате Пећке патријаршије и њиховим сликарима, Саопштења 16, Београд, 1984.
  • Војислав Ј. Ђурић,  Сима Ћирковић, Војислав Кораћ, Пећка Патријаршија, Београд, 1990.
  • Сретен Петковић, Српска уметност у шеснаестом и седамнаестом веку, Београд, 1995.