ЛАКИ ТРАНСПОРТНИ АВИОН DE HAVILLAND DH104 DOVE У НАОРУЖАЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 194-201) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.194DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је обрађена историја употребе лаког транспортног авиона De Havilland DH104 Series 2B Dove у Југословенском ратном ваздухо- пловству. Два авиона овог типа је, на основу војне помоће, наручено у Великој Британији крајем 1951. године. Довршени су јуна 1953. године. По доласку у Југославију септембра 1953. године оба авиона су предата 119. авио пуку, наре- ђењем команданта ЈРВ од 2. октобра 1953. године. Дов YU-ABN је добио војно евиденциони број 9571 а YU-ABO број 9572. Касније је YU-ABN добио нови војно евиденцијски број 72201 а YU-ABO број 72202. Један од два Дова 1957. године је пребачен у Ваздухопловну војну академију. Дов који је летео у ВВА пребачен је јула 1969. године у ремонтни завод у циљу поправке, али се од ње одустало. Већ у септембру је авион који је био у 119. авио пуку пребачен у ВВА где ће остати све до децембра 1970. године, када ће оба авиона бити расходо- вана.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

De Havilland DH104 Series 2B Dove, Југословенско ратно ваздухопловство, 119. авио пук, Ваздухопловна војна академија

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: