ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА У КРАГУЈЕВЦУ (1951-1952)

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 183-193) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ксенија Ђерковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.183C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Поред Позоришта лутака у Крагујевцу које је трајало само годину дана (1951-1952) године, у раду се разматра и историјат луткарског позоришта уопште, ко је зачетник, када, и колика је улога лутке као глумца.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Позориште, лутке, Србија, Крагујевац, представе

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ:
  • 4.2.93. Фонд Позориште лутака у Крагујевцу (1951 -1952);Историјски архив Шумадије Крагујевац
ЛИТЕРАТУРА:
  • Рајко Стојадиновић „Крагујевачко позориште 1835-1951“:
  • „Соколска просвета“, бр. 3-4/1933,
  • „Глас Шумадије“, бр. 110, 31. децембар 1931.
  • Недељник ,,Време“бр.1584, 13.05.2021. ЛУДУС-Позоришне новине.
  • ,,Нити“-позорошни часопис. pozoristemladih.co.rs www.pozoristezadecu.com