ЗАРОБЉЕНИ ВОЈНИЦИ И ОФИЦИРИ КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКРУГА, 1915. ГОДИНЕ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 111-129) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Зорица Петровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.111P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Радом су обухваћени војни заробљеници који су потицали са територије крагујевачког округа, а заробљени су током напада Аустрије, Нема- чке и Бугарске на Србију, октобра и новембра 1915. године. На пет спискова депонованих у Војном архиву у Београду налазе се имена њих 217 који су, по заробљавању, прво били заточени у логору Браунау, а у периоду од 19. јануара –10. фебруара 1916. године пребачени у логор Кенигсбрик у Немачкој. Намера нам је да радом дамо допринос утврђивању приближно тачног броја страдалих Срба у Првом светском рату и подстакнемо истраживаче да се посвете овој теми.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ратни заробљеници, Србија, логори, Први светски рат

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Архивска грађа:
 • Војни архив, Пописник 05, кутија 391А
Литература:
 • Бјелица Слободан, „Страдање Срба у Срему“, Зборник радова са међународне конференције Архив, Медији и култура сећања у Првом светском рату, Нови Сад, 29-30. октобар 2014, Нови Сад 2014, 242-252.
 • Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књ.8, 1915.година, први период, војно-политичке припреме, Београд 1926.
 • Вемић Мирчета, „Помор Срба ратних заробљеника и интернираних цивила у аустроугарским логорима за време Првог светског рата 1914-1918“, у: Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 147 (2/2014), Београд 2014, 201-234.
 • Далибор Денда, „Српски заробљеници у Првом светском рату“, у: Први светски рат Србија, Балкан и велике силе, Београд, 2015, 17-37.
 • Денда Далибор, „Први светски рат 100 година касније“, у: Војноисториски гласник Посебно издање, Београд 2019, 9-12.
 • Лајбеншпергер Ненад, Џамић Владимир, Радованац Живанов Ана, „Српски меморијали Првог светског рата у Чешкој и Словачкој“, у: Саопштења, бр. 47, Београд 2015, 253-292.
 • Марковић Илић Гордана, „Живео рат! Узвик који значи исто што и: „Живела смрт! Српски цивилни и војни заробљеници Великог рата у логорима Аустроугарске монархије“, у: Године које су промениле свет, Први светски рат у историји и историографији, Зборник радова са међународног научног скупа Андрићев институт 28-30. јун 2018, Андрићград, 2019, 205-236.
 • Марковић Илић Гордана, „Рода Рода – ратни извештач из Србије“, у:Светска књижевност Први светски рат, Андрићград, 2015, 339-369.
 • Митровић Андреј, Продор на Балкан, Србија у плановима Аустро-Угарске и Немачке, 1908-1918, Београд 2011.
 • Обрадовић Н. Душан, „Утисци из светског рата“ (1914-1918), Застава, 1928.
 • Поповић Љубомир,“Интернирци из Аранђеловца и околине“, у: Шумадијски записи, бр. 1, Аранђеловац 2003, 149-186.