ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЦРКВЕ  СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ГРОШНИЦИ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 98-110) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.098DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Грошница се у изворима први пут јавља у османским дефте- рима из 1528. и 1530. године. Данашње село има континуитет од негде 1690 – 1718. године. У селу је постојала велика средњовековна црква која је обнављана 1734, 1836/37 и 1857 – 61. године. При последњој обнови измењен је њен изглед дозиђивањем торња на западној страни. Ово је била једна од ретких цркава која је још 1734. године имала комплетни иконостас. Данашњи иконостас је из 1959. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Грошница, црква Св. апостола Петра и Павла, Станиша Млатишума, књаз Милош

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: