РОДОВИ МАЈСКЕ КОМПАНИЈЕ (1772-1786)

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 242-248) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петар М. Демић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.242D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Српско становништво дошло је на подручје Банске Крајине углавном у неколико већих таласа од краја XVII до краја XVIII века. Највећи део тог становништва пре преласка на Банију боравио је на подручју Подгрмеча, Посања, Поткозарја и Поуња у Босанској Крајини. У овом раду биће представљена родовска структура матичних православних села Мајске компаније Прве банске крајишке регименте у периоду од 1772. до октобра 1786. године, односно Бузете, Драготине, дела Класнића, као и Дабрине. За разлику од Класничке и Малоградачке компаније, о којима смо раније писали и које су у поменутом периоду биле насељене искључиво православним становништвом, становништво Мајске компаније било је мешовито, односно у њеним селима живели су православци и римокатолици. У периоду од 1788. до 1791. године, вођен је нови аустријско-турски рат (Дубички), током и након кога је дошло до поновног насељавања Баније становништвом из Босанске Крајине, што је водило стварању нових села и попуњавању већ постојећих. Рад који је пред нама помоћи ће нам приликом утврђивања родовске структуре банијских села пре Дубичког рата.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

родови, Мајска компанија, XVIII век, Бузета, Драготина, Класнић, Дабрина, крсне славе.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: