РАЗВОЈ ТЕНКОВА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 235-239) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.235DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У тексту је укратко дат развој домаћих конструкција тенкова у периоду од 1950. до 1980. године. Најпре се 1950. године појавило 5 примерака практично ручно рађених тенкова „објакта А“ а затим у периоду од 1955. до 1963. године идејни пројекат средњег тенка М-320, прототип средњег тенка М- 636 и почетно освајање тенка М-636Д. Од 1975. године (када је формирана група, а затим и Дирекција програма КАПЕЛА) до 1979. године обављене су припреме са циљем да се детаљно сагледају могућности производње тенка у земљи. Споразум о куповини лиценце за тенк Т-72 потписан је 1978. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

тенкови, ЈНА, оклопне јединице, „возило А“, Т-55, М-320, М-636, М-636Д, Т-72, М-84

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: