СТРУЧНА ШКОЛА СА ПРАКТИЧНОМ ОБУКОМ ЗА КРОЈЕЊЕ РУБЉА И ЖЕНСКОГ ОДЕЛА У КРАГУЈЕВЦУ 1884–1962

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 138-163) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Миленовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.138M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се презентује рад Стручне школе са практичном обуком за кројење рубља и женског одела у Крагујевцу у периоду од њеног оснивања 1884. године до 1962. године, када је укинута. Школа је, као просветно-образовна установа, играла важну улогу у историји града, посебно у периоду балканских ратова, Првог и Другог светског рата, када су ученице шиле рубље за сиромашну децу, сирочад и српску војску. Тема рада обрађена је на основу релевантне архивске грађе фонда Стручна школа са практичном обуком за кројење рубља и женског одела у Крагујевцу 1884–1962, као и меродавне литературе, и ондашње штампе. Рад има за циљ да прикаже вредност и значај школе, која до сада на основу познате архивске грађе, није на овај начин обрађивана и јавности дата на увид.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Крагујевачко женско друштво, Женска занатска школа Крагујевачког женског друштва, Крагујевац, школа, просвета.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
  • Историјски архив Шумадије – Крагујевац (фонд Стручна школа са практичном обуком за кројење рубља и женског одела 1884-1962).
  • Југословенски дневник бр. 147, 11-14.04.1931.
  • Водич Историјског архива Шумадије у Крагујевцу, Крагујевац, 1978. Крагујевачко женско друштво, Поводом своје педесетогодишњице 1876-
  • 1926, Шумадија А. Јовановића, Војводе Путника 52, Крагујевац, 1926.
ЛИТЕРАТУРА
  • Споменица Мушке гимназије у Крагујевцу (1833-1933), Крагујевац 1934.