Категорија Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније

ИЗБОР И САСТАВ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 225-236 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уставно судство представља једну од основних државних функција оличену у самосталном и независном државном органу названом Уставни суд. Уставни суд…

Детаљније

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ УПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 215-224 АУТОР(И): Дејан Вучинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јавне политике као средство којим се усмерава јавна акција и постижу заједнички циљеви одавно су предмет проучавања стране правне науке.…

Детаљније

ПОЛОЖАЈ ВЛАДЕ У УСТАВНО-ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 201-213 АУТОР(И): Аника Ковачевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира састав, послове и задатке Владе, као и однос Владе према Народној скупштини, председнику Републике и државној…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 191-200 АУТОР(И): Никола Ивковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају правне одреднице које су обележиле ограничење људских права током ванредног стања изазваног COVID 19 кризом. Анализом…

Детаљније

ПОЛОЖАЈ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 175-189 АУТОР(И): Александар Антић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор анализира положај репрезентативних синдиката и синдикалних представника у Републици Србији. Своја колективна права највећи проценат запослених у…

Детаљније

КРАЋИ ПОГЛЕД НА ОДНОСЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ СА ЗАКОНОДАВНОМ И ИЗВРШНОМ ВЛАШЋУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 155-174 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор на почетку указује на положај Привилеговане народне банке Србије која је основана Законом о народној банци 1883.…

Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКА ДЕМОКРАТИЈА И ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 137-154 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Активно учешће грађана и њихова партиципација у друштвеним активностима све више се одвија у виртуалном простору, употребом интернета и нових…

Детаљније

АКСИОЛОШКЕ ОСНОВЕ УСТАВНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ И ПОПУЛИЗМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 125-135 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматрају аксиолошке основе уставне демократије и популизма, као и утицај популистичких покрета на право, правне процесе, либералну…

Детаљније

УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 113-124 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Емпиријски је потврђено да корупција штетно утиче на стабилност политичких институција и економски раст, подрива демократију и владавину права. Традиционални…

Детаљније

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 99-112 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Слобода удруживања и право на колективно преговарање представљају фундаментална права радника и основно средство за постизање равнотеже између интереса радника…

Детаљније