АКСИОЛОШКЕ ОСНОВЕ УСТАВНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ И ПОПУЛИЗМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 125-135

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.125M

САЖЕТАК:

У раду се разматрају аксиолошке основе уставне демократије и популизма, као и утицај популистичких покрета на право, правне процесе, либералну демократију и државни поредак у целини. Појмовно одређење популизма у ситуацији стабилног функционисања политичког система неизбежно доводи до закључка да он представља аномалију и апсолутно ретроградну политичку појаву у условима глобализације и сталних промена у савременим друштвима. Озбиљна криза политичког система, односно, последично, државно-правног поретка у целини, поставља ствари на сасвим нову основу, пружајући могућност за дубље и потпуније разумевање феномена популизма и његовог утицаја на конституционализам и демократију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уставна демократија, право, либерализам, конституционализам, популизам.

ЛИТЕРАТУРА: