ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 191-200

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.191I

САЖЕТАК:

У раду се анализирају правне одреднице које су обележиле ограничење људских права током ванредног стања изазваног COVID 19 кризом. Анализом правних аката и указивањем на мањкавости (формалне и материјалне) тежи се ка дефинисању средстава која су на располагању грађанима да делују корективно. Грађанска непослушност као теoријски концепт проверава се кроз примере и својеврсне студије случаја. Протести који су у јулу 2020. године избили у Београду и другим градовима, са теоријског аспекта, добар су показатељ карактера власти и могућности друштвених промена. Грађанска непослушност и са практичног пола посматрања добија на значају у оквиру правних и реалполитичких анализа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

грађанска непослушност, COVID 19, правна држава, грађани.

ЛИТЕРАТУРА: