Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2021)

О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА ОД 1919. ДО 1929. ГОДИНЕ – ПРИЛОГ ПОИМАЊУ ПОСТОЈАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЕРИОДУ ПРИМЕНЕ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 707-719 АУТОР(И): Војислав Бачанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У погледу оцењивања самоуправе општина, срезова и области, прокламоване Видовданским уставом и пратећим законским актима, присутни су дивергентни ауторски ставови.…

Детаљније

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У АКТУЕЛНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 693-706 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У фокусу рада јесте анализа прилива и одлива страних директних инвестиција у Републици Србији у актуелним условима пословања обележеним…

Детаљније

ИНСТРУМЕНТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 681-691 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће анализирани различити аспекти савремених покушаја реформисања система финансијског управљања у Уједињеном Краљевству. Традиционални модел јавног буџетирања…

Детаљније

ДА ЛИ СЕ ЛИДЕРИ РАЂАЈУ ИЛИ СУ НАУЧЕНИ ДА БУДУ ЛИДЕРИ?

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 667-680 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: За многе истраживаче који се баве лидерством дуго је постојала дилема на релацији да ли се лидери рађају, односно…

Детаљније

ЕКОНОМСКА НЕЈЕДНАКОСТ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 657-666 АУТОР(И): Нада Тодоровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је дат осврт на утицај пандемије на глобална економска кретања, пре свега на економску неједнакост. Пандемија COVID-19 која…

Детаљније

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВO И ВОДОСНАБДЕВАЊE

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 643-656 АУТОР(И): Предраг Ч. Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Често се јавно-приватно партнерство предлаже као један од бољих начина установљења одрживог и економски ефикасног коришћења водног богатства. С…

Детаљније

УТИЦАЈ АУТОРСКОГ ПРАВА И ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ЗАЧЕТКЕ И УСПОН АМЕРИЧКЕ ФИЛМСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 627-640 АУТОР(И): Љубица Вујновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У периоду пре заштите филма ауторским правом, филмски продуценти утицај стичу првенством у неовлашћеном коришћењу и присвајању туђих филмова. На…

Детаљније

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА ЖИГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ИЗМЕНЕ ОДРЕДАБА О НАКНАДИ ШТЕТЕ У НОВОМ ЗАКОНУ О ЖИГОВИМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 611-626 АУТОР(И): Никола Милосављевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Скупштина Републике Србије је 2020. године у сред кризе настале због пандемије корона вируса усвојила нови Закон о жиговима („Сл.…

Детаљније

ДИГИТАЛНА ИМОВИНА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 595-609 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појачан значај и све веће присуство различитих облика дигиталне имовине резултирале су и повећаним интересовањем држава широм света за овај…

Детаљније

NUTRI SCORE: ПРОШИРЕНО ОЗНАЧАВАЊЕНУТРИТИВНE ВРЕДНОСТИ ХРАНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 581-594 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска уредба бр. 1169/2011 садржи правила за информисање потрошача, омогућавајући им тако приступ основним информацијама, као што су декларација о…

Детаљније