ДА ЛИ СЕ ЛИДЕРИ РАЂАЈУ ИЛИ СУ НАУЧЕНИ ДА БУДУ ЛИДЕРИ?

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 667-680

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.667LS

САЖЕТАК:

За многе истраживаче који се баве лидерством дуго је постојала дилема на релацији да ли се лидери рађају, односно да ли особе могу да науче да буду лидери? Тим питањима се бави и аутор овог рада.  Кроз сажето представљање најважнијих теорија лидерства аутор је настојао да утврди због чега су постојале дилеме. Закључује да се лидерство учи, што произилази из многих теорија о лидерству, али и праксе јер су многа сазнања настала проучавањем лидерства искоришћена за обуке лидера, њихов развој и унапређење. Осим тога, ставови генетичара указују да независно од утицаја гена, на формирање личности доминантан утицај има средина. Гени указују само на предиспозицију да неко буде лидер, а да ли ће и бити зависи од тога колико је подстакнут факторима из спољашњег окружења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

лидерство, лидер, теорије лидерства, особине, вештине, понашање, ситуације, наслеђивање особина, утицај средине.

ЛИТЕРАТУРА: