СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У АКТУЕЛНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 693-706

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.693BS

САЖЕТАК:

У фокусу рада јесте анализа прилива и одлива страних директних инвестиција у Републици Србији у актуелним условима пословања обележеним пандемијом изазваном вирусом COVID-19 и мерама које су услед тога морале бити предузете. Услед доприноса који стране директне инвестиције пружају привредном развоју државе, примарни циљ Републике Србије јесте очување повољне инвестиционе климе и активно вођење стратегије привлачења страних улагача. Након проглашене пандемије долази до измене међународних економских токова, самим тим и кретања страних директних инвестиција, те је и у Републици Србији забележен њихов смањен прилив. Стога, као резултат истраживања аутор очекује формирање коначног става о реално оствареним користима кроз страна директна улагања за Републику Србију у актуелним условима наспрам трошкова поводом предузетих мера епидемиолошке и економске природе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стране директне инвестиције, пандемија, услови пословања, страни улагач, Република Србија, подстицаји.

ЛИТЕРАТУРА: