NUTRI SCORE: ПРОШИРЕНО ОЗНАЧАВАЊЕНУТРИТИВНE ВРЕДНОСТИ ХРАНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 581-594

АУТОР(И): Соња Лучић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.581L

САЖЕТАК:

Европска уредба бр. 1169/2011 садржи правила за информисање потрошача, омогућавајући им тако приступ основним информацијама, као што су декларација о нутритивној вредности производа или списак састојака. Да би се олакшало разумевање ових информација, могу се обезбедити и други облици изражавања и презентације или добровољне информације, поред обавезне декларације о исхрани у складу са члановима 35 до 37 ове  Уредбе. У том смислу, француско Министарство здравља је створило ознаку „Nutri Score“.

„Nutri Score“ представља систем за означавање нутритивног профила хране на предњој страни амбалаже словима и бојама семафора. Иако се овај знак већ годинама користи у појединим државама чланицама Европске уније, попут Француске, Белгије и Шпаније, предуслови за правну употребу овог модела означавања хранљивих вредности производа створени су најпре у Немачкој доношењем Уредбе о изменама и допунама информација о храни.

„Nutri Score“ није само средство за информисање потрошача о нутритивној вредности хране. То је истовремено колективни жиг Уније, који могу да користе овлашћени привредни субјекти уз обавезу поштовања правила за његову употребу. У раду ће најпре бити дат преглед функционисања ознаке „Nutri Score“. У наставку рада аутор ће се бавити питањем правних последица повреде прописа о употреби знака „Nutri Score“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

жиг; Nutri Score; колективни жиг; обележавање производа; нелојална конкуренција.

ЛИТЕРАТУРА: