Категорија Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније

ПРАВНИ ОКВИРИ ЕКОНОМСКОГ КОРИШЋЕЊА КАСПИЈСКОГ МОРА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 83-98 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Главни циљ овoг истраживања је да представи правне оквире који одређују начин и обим експлоатације природних ресурса у Каспијском подручју.…

Детаљније

САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ И РЕДЕФИНИСАЊЕ ДРЖАВНЕ СУВЕРЕНОСТИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 75-81 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Кризирање националне државе у савременим условима оставља дубоке последице по достигнуте теоријске домете разумевања државне суверености. Глобализација којом се успостављају…

Детаљније

ОГРАНИЧЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 И УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЕВРОПСКИМ ВРЕДНОСТИМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 63-74 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ситуација у којој се нашло човечанство почетком 2020. године узроковано вирусом Covid-19, имала је, има и имаће велики утицај на…

Детаљније

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ У ИНТЕРЕСУ СУСЕДА У РИМСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 53-59 АУТОР(И): Милица Соврлић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право својине је у римском друштву од најстаријег периода подвргавано различитим ограничењима. Границе потпуној слободи располагања постављали су морални и…

Детаљније

ТУТОРСТВО НАД ЖЕНАМА (TUTELA MULIERUM)

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 47-52 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Под тутотрством у старом Риму налазили су се малолетници и жене које нису биле под очинском влашћу или манусом мужа,…

Детаљније

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1929. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 35-43 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет анализе су мере безбедности према југословенском Кривичном законику од 1929. године. Значај анализе мера безбедности из Кривичног законика од…

Детаљније

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА О ОБЗНАНИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 3-33 АУТОР(И): Марко Павловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Обзнана је била квази-уредба, донета 29. децембра 1920, којом је забрањен рад Комунистичке партије Југославије. Расправа о интерпелацији о Обзнани…

Детаљније