САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ И РЕДЕФИНИСАЊЕ ДРЖАВНЕ СУВЕРЕНОСТИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 75-81

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.075DJ

САЖЕТАК:

Кризирање националне државе у савременим условима оставља дубоке последице по достигнуте теоријске домете разумевања државне суверености. Глобализација којом се успостављају контуре новог светског поретка све више утиче на темеље појмовног одређења конститутивних елемената државе као форме друштвене организованости. Под удар савремених политичких тенденција на глобалној мапи, постепено све више долази и државна суверености, што оправдава потребу аналитичког промишљања о теоријским дометима овог појма. У раду се критички третирају и доводе у везу основни постулати суверености са савременим дешавањима у односима између држава. Посебно се наглашава утицај доминације супериорније државе на друге, како би се оправдао став о озбиљној угрожености суверености и саме суштине националне државе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

државна сувереност, доминација, глобализација, друштвени процеси.

ЛИТЕРАТУРА: