Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 47-52

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.047V

САЖЕТАК:

Под тутотрством у старом Риму налазили су се малолетници и жене које нису биле под очинском влашћу или манусом мужа, без обзира на узраст. Рад је усмерен на туторство над женама и у оквиру њега биће изложен положај жене у старом праву и разлози за увођење установе туторства, као и начин установљења туторства над женама и овлашћења тутора. Такође, рад ће се бавити и променама у режиму туторства и његовом укидању које су биле условљне новим друштвено економским околностима које настају крајем периода републике, нарочито оним у области породичних односа

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, tutela mulierum, разлози увођења, установљење туторства, овлашћења тутора, касније промене.

ЛИТЕРАТУРА: