ОГРАНИЧЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 И УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЕВРОПСКИМ ВРЕДНОСТИМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 63-74

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.063B

САЖЕТАК:

Ситуација у којој се нашло човечанство почетком 2020. године узроковано вирусом Covid-19, имала је, има и имаће велики утицај на људска права широм света. Наиме, у највећем броју данашњих држава уведене су различите мере у циљу сузбијања пандемије и ширења вируса, прописивањем ограничења кретања, затварања граница, онемогућавањем кретања (у неким случајевима) између појединих градова унутар одређених држава, увођењем „полицијског“ часа у различитим временским трајањима, забраном рада угоститељских и других објеката или ограничавањем њиховог радног времена и слично. Притом је од одлучујућег значаја да ли се увођење ових мера врши на унапред предвиђен начин прописан важећим законским прописима и у складу са међународним стандардима, пре свега са Европском конвенцијом о људским правима, као и утврђеним европским вредностима. Актуелна пандемија која је захватила скоро цео свет и мере које државе предузимају у борби против ове болести, ставили су заштиту људских права пред бројне нове изазове. Због тога је неопходно да извршимо детаљну анализу и укажемо на евентуално кршење људских права и слобода, али и да прилагодимо тренутне напоре актуелној ситуацији и ускладимо своје национално законодавство са европским стандардима и важећим међународним документима. То је потребно како бисмо се изборили са новим изазовима и могућим додатним мерама о којима се у свакодневном животу, веома често, говори. Поред тога, од јануара 2020. године суочени смо са више изазова везаних за право на слободу избора, јер слобода, у свом најопштијем смислу подразумева слободу избора човека да се определи између различитих могућности и да суверено доноси одлуке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Covid-19, људска права, слобода избора, пандемија, европске вредности, Конвенција о људским правима, ванредно стање, Република Србија.

ЛИТЕРАТУРА: