УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 113-124

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.113J

САЖЕТАК:

Емпиријски је потврђено да корупција штетно утиче на стабилност политичких институција и економски раст, подрива демократију и владавину права. Традиционални омбудсман запажен је као једна од институционалних опција за сузбијање корупције, с тим што ова његова улога и значај варирају у правним системима. У земљама у којима је корупција наглашена црта бирократског менталитета, повећана су очекивања од ове институције и не без разлога, омбудсману је поверена и једна од водећих улога. Предност омбудсмана јесте у његовој отворености и приступачности, ауторитету и поверењу. Грађани се на једноставан начин обраћају омбудсману и ону очекују да делује одмах и делотворно, за разлику од судске власти. Поступак пред судом је најчешће спор, врло често и неефикасан, а и судови и тужилаштво могу бити оптерећени корупцијом или политичком пристрашношћу, што је био адекватан аргумент да се омбудсман посматра изван своје традиционалне улоге. Надаље посматарано, институција омбудсмана има широк мандат за истраживање случајева лоше управе, незаконитог и неправилног рада државних службеника. У највећем броју случајева лоша управа представља резултат корупције. У систему јавне управе, агенције и тела немају одговарајућу самосталност јер су под контролом извршне власти, док је омбудсман независна институција, а то је оно што у данашњим условима улива поверење код грађана да ће њихова притужба или обавештење бити размотрени у складу са прописима и начелом правичности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

омбудсман, борба против корупције, грађани, политичке институције, државни службеници.

ЛИТЕРАТУРА: