Категорија Књижевност за децу у науци и настави (2022)

АКУСТИЧКИ АСПЕКТ СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 191-206) АУТОР(И): Душица M. Потић Е-АДРЕСА: dusicapotic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стилске фигуре су свесно појачавање језичког израза новим из- ражајним могућностима. Група која се одређује као звучне фигуре…

Детаљније

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЗА ДЕЦУ НА НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 179-189) АУТОР(И): Марија M. Станојевић Веселиновић Е-АДРЕСА: majastanojevic2@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ћемо се бавити употребом фразеологизама у књижев- ним делима за децу на српском и у…

Детаљније

ДИЈАЛЕКТИЗМИ КАО СТИЛСКО ОБЕЛЕЖЈЕ РШУМОВИЋЕВЕ ПРОЗЕ „ТРИ ЧВОРА НА ТРЕПАВИЦИ“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 161-177) АУТОР(И): Јулијана С. Деспотовић, Бојана М. Вељовић Поповић Е-АДРЕСА: julijana.stevanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет нашег интересовања у овоме раду јесте дијалекатски језички ниво Ршумовићеве збирке приповедака Три…

Детаљније

РЕЦЕПЦИЈА ПРИЧЕ СА ЕНОРМАТИВНОМ РОДНОМ КАРАКТЕРИЗАЦИЈОМ ЛИКОВА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 141-160) АУТОР(И): Дијана Љ. Вучковић  Е-АДРЕСА: dijanav@ucg.ac.me Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог истраживања био је да испитамо реакције ученика и ученица петог разреда на текст бајке која садржи…

Детаљније

ТРАНСПОЗИЦИЈА МИТОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 135-139) АУТОР(И): Бранко С. Ристић  Е-АДРЕСА: braris9@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је применом аналитичко-синтетичког и компаративног поступка разматран план прозе за децу Т. Росића и пишчево увођење…

Детаљније

МОТИВ ПРИЈАТЕЉСТВА У РОМАНИМА „МАЛИ ПРИНЦ“ АНТОАНА ДЕ СЕНТ-ЕГЗИПЕРИЈА И „АГИ И ЕМА“ ИГОРА КОЛАРОВА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 127-134) АУТОР(И): Бојана Б. Удовичић  Е-АДРЕСА: b.udovicic84@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се компаративним приступом сагледава мотивска блискост класика дечје књижевности и савременог српског романа за децу. Мотив…

Детаљније

МОТИВИ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНУ „НА ПУТУ ЗА ДАРДЕЛ“ СЛОБОДАНА ЗОРАНА ОБРАДОВИЋА И У ПРИПОВЈЕДНОЈ ПРОЗИ „ЗАПИСИ ИЗ ХОДНИКА ВРЕМЕНА“ АЛЕКСАНДРА ОБРАДОВИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 113-125) АУТОР(И): Андријана А. Николић Е-АДРЕСА: friendlyhand@t-com.me Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Прозно стваралаштво бјелопољских писаца за дјецу (оца и сина) Слободана и Александра Обрадовића обилује мотивима фантастике у поступцима…

Детаљније

РЕЦЕПЦИЈА РОМАНА ЗА ДЈЕЦУ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 105-112) АУТОР(И): Софија Калезић-Ђуричковић Е-АДРЕСА: pgstudio@t-com.me Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад представља кратак осврт на литеарарнотеоријске и методичко-методолошке предиспозиције развоја романескног литерарног жанра, како на домаћој, тако и на…

Детаљније

МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МОРАЛНОСТИ УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ПРИМЕРИМА РОМАНА (ПРИМЕНОМ ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОСТИ МАРТИНА ХОФМАНА)

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 85-103) АУТОР(И): Оливера В. Урошев Палалић  Е-АДРЕСА: olivera.palalic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је да, кроз интерпретацију романа, укажемо на значај развоја моралног мишљења код ученика старијег основношколског…

Детаљније

НОВА ЧИТАЊА ЈЕДНОГ ЛУТКА – ПИНОКИО У СВЈЕТЛУ ДИГИТАЛНОГ ДОБА И САВРЕМЕНИХ КУЛТУРОЛОШКИХ ГИБАЊА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 65-83) АУТОР(И): Душанка В. Поповић  Е-АДРЕСА: dusankap@ucg.ac.me Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Динамична културолошка кретања на глобалном нивоу, смјена потреба усаглашена са дигиталним добом и богата симулакрумима доступним путем класика…

Детаљније