Категорија Књижевност за децу у науци и настави (2022)

ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РОМАНУ „ЛЕТО КАД САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 49-63) АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић Е-АДРЕСА: jelenaspasic2410@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Утицај културне глобализације на језик књижевности најинтензивнији је у књижевности за младе, у којој уочавамо одлике језика дигиталних…

Детаљније

ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДОЈА СИМИЋА (НА ПРИМЕРУ РОМАНА „СЕОБЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ )

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 33-47) АУТОР(И): Милка В. Николић  Е-АДРЕСА: milkanik75@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет интересовања у овом раду јесте образовни потенцијал истраживања Радоја Симића посвећених граматичкој и интонацијској структури романа Сеобе…

Детаљније

МЕТОДИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЈОВАНА ЉУШТАНОВИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 25-32) АУТОР(И): Оливера В. Радуловић  Е-АДРЕСА: oliveraradulovic.ff@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог истраживања је да на примеру изабраних научних радова укаже на неколико запажених аспеката из области Методике…

Детаљније

ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 9-24) АУТОР(И): Милош М. Ковачевић  Е-АДРЕСА: mkovacevic31@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овоме раду анализирају се пјесме Душка Трифуновића „на школске теме”, и то само оне чију структурно-семантичку доминанту…

Детаљније