Категорија Књижевност за децу у науци и настави (2022)

СТВАРАЛАЧКО РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ТУМАЧЕЊУ ЋОПИЋЕВЕ „ЈЕЖЕВЕ КУЋИЦЕ“ И „БАШТЕ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 361-370) АУТОР(И): Веселин Р. Булатовић Е-АДРЕСА: kostanabp@t-com.me Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Проучавање књижевноумјетничког дјела у настави представља сложен процес који започиње наставниковим и учениковим припремањем за читање дјела, а…

Детаљније

ТЕМАТИЗАЦИЈА НАСИЉА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 347-360) АУТОР(И): Биљана С. Солеша  Е-АДРЕСА: solasabilja@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се испитују могућности интерпретације књижевних текстова за децу у оквиру пројектне наставе у првом циклусу основног…

Детаљније

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРЕШКЕ СТУДЕНАТА –БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА У КОМУНИКАЦИЈИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 331-346) АУТОР(И): Ирена Б. Голубовић-Илић Е-АДРЕСА: golubovic.ilic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ефикасно, адекватно и продуктивно комуницирање са децом у предшколским установама условљено је комуникативним компетенцијама васпитача. Оне утичу на…

Детаљније

„БАЈКОВИТО ПУТОВАЊЕ“ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 315-329) АУТОР(И): Јелена П. Вељковић Мекић, Драгана О. Драгутиновић, Бојана Н. Николић, Емилија Ј. Поповић Е-АДРЕСА: vmjelena@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад представља приказ пројекта Бајковито путовање који је…

Детаљније

DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY IN STORYTELLING WITH VERY YOUNG LEARNERS

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 289-313) АУТОР(И): Milica D. Vukadin Е-АДРЕСА: alice@elloquent.org Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper discusses the process of bibliotherapy with a focus on developmental bibliotherapy at the preschool age. In…

Детаљније

LITERATURE IN THE EFL CLASSROOM: CREATIVE ACTIVITIES FOR ONLINE TEACHING TO YOUNG LEARNERS

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 273-287) АУТОР(И): Ivana R. Ćirković-Miladinović Е-АДРЕСА: ivanajag@yahoo.co.uk Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Using literature in young learners’ EFL (English as a Foreign Language) classroom can be a motivating medium for…

Детаљније

GRAPHIC NOVELS AS A TEACHING TOOL FOR RAISING INTERCULTURAL SENSITIVITY IN PRIMARY ENGLISH CLASSROOM

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 257-271) АУТОР(И): Vera M. Savić Е-АДРЕСА: verasavic035@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: As multimodal texts in which both pictures and words are used to communicate meaning, graphic novels are increasingly…

Детаљније

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 245-256) АУТОР(И): Mаринел А. Негру, Бриндуша T. Жујка, Вирђинија А. Поповић  Е-АДРЕСА: marinel.negru@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремена педагогија тежи проналажењу образовних решења дизајнираних да премосте сукоб између наставних…

Детаљније

МЕДИОЛОШКО-ВЕРБАТОЛОШКА И СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ДЕЧЈЕГ ВЕБ-СAЈТА „ЗВРК“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 229-243) АУТОР(И): Ивана Р. Јовановић  Е-АДРЕСА: vasdejks@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се методама медиологије, вербатологије, теорије текста, жанристике, стилистике и функционалне писмености – разматра информативно-едукативни садржај на…

Детаљније

ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ СРПСКИХ ПИСАЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 207-228) АУТОР(И): Милутин Б. Ђуричковић  Е-АДРЕСА: mdjurickovic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће речи о драмском стваралаштву за децу и младе српских писаца, који су својим животом,…

Детаљније