Šta to povezuje energetsku tranziciju i ruralni razvoj u Srbiji? / What Connects Energy Transition and Rural Development in Serbia?

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 55-59)

АУТОР(И): Goran Vasić

Е-АДРЕСА: goran.vasic@garfond.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-1.55G

САЖЕТАК:

Republika Srbija u svojoj privrednoj strukturi ima jako izraženu poljoprivrednu komponentu što je povezano i sa značajnim delom ukupne populacije koja živi i radi u ruralnim oblastima. Nacionalne politike koje tretiraju poljoprivredu i ruralni razvoj su identično kao i energetske politike pod povećanom pažnjom akademske, stručne i ukupne javnosti. Srbija se nalazi u procesu harmonizacije svog zakonodavstva i privrednog ambijenta sa pravilima poslovanja i zakonskih okvira u Evropskoj unije. Ovaj rad analizira veze ruralnog razvoja i energetske tranzicije kao odgovora na  globalne izazove poput klimatskih promena, degradacija zemljišta i narušavanja ekosistema kroz prizmu pratećih politika Evropske unije i očekivane implementacije u pravni sistem i strateške dokumente Republike Srbije. Identifikovane su oblasti preklapanja kao i komplementarne zone o kojima treba voditi računa prilikom koncipiranja budućih nacionalnih politika koje se odnose na energetiku i poljoprivredu. Uočene su i neke barijere koje je potrebno otkloniti već u ovoj inicijalnoj fazi kako bi se pristupilo formulisanju politika koje su zasnovane na pouzdanim i verifikovanim podacima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ruralni razvoj, energetska tranzicija, Evropska unija, Srbija

ЛИТЕРАТУРА: