Категорија 1, XXIV

Procena uticaja integracije solarnih elektrana na niskom i srednjem naponu na smanjenje vrednosti gubitaka aktivne snage u prenosnom sistemu / Impact Estimation of Distributed Generation from Solar Power Plants Connected to the Distribution System on Active Power Losses in the Transmission System

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 81-83) АУТОР(И): Vojislav Simović, Miroslav Žerajić Е-АДРЕСА: vojislav.simovic@ems.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Priključenje solarnih elektrana na niskom i srednjem naponu predstavlja najefikasniji način integracije ovih elektrana u elektroenergetski sistem u…

Детаљније

Analiza uticaja aktivnih delova energetskog transformatora na prostiranje signala od izvora parcijalnih pražnjenja ka UHF davačima / Analysis of the Influence of Active Parts of the Power Transformer on the Propagation of Signals from Source of Partial Discharges to UHF Sensors

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 74-80) АУТОР(И): Đorđe Dukanac Е-АДРЕСА: djordje.dukanac@ems.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Parcijalna pražnjenja uzrokovana početnim slabostima u izolacionom sistemu energetskog transformatora ne mogu potpuno da se zanemare, jer mogu unapred da…

Детаљније

Razmatranje gubitaka u niskonaponskim vodovima sa prikazom rezultata proračuna / Consideration of Losses in Low Voltage Lines with a Presentation of Calculation Results

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 68-73) АУТОР(И): Siniša Spremić, Dušan Obradović Е-АДРЕСА: sinisa.spremic@ods.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Od ukupnih tehničkih gubitaka snage i gubitaka električne energije (u daljem tekstu: gubici) u distribuciji električne energije najveći…

Детаљније

Podešavanje usmerenih zemljospojnih zaštita u prenosnoj mreži korišćenjem unapređene metode diferencijalne evolucije / Directional Ground Overcurrent Protection Setting Calculation in Transmission Network by Using Differential Evolution Algorithm

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 60-67) АУТОР(И): Miljana Todorović, Aleksandar Savić Е-АДРЕСА: miljana.todorovic@saturnelectric-sr.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu je predstavljen postupak podešavanja usmerenih zemljospojnih zaštita u prenosnoj mreži na osnovu klasičnog proračuna i primenom…

Детаљније

Korelacija između strujnog opterećenja i temperature za elektroenergetski kabl instaliran u vertikalnoj PVC cevi / Correlation between Load Current and Temperature for a Power Cable Installed in a Vertical PVC Pipe

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 47-54) АУТОР(И): Marko Šućurović, Dardan Klimenta, Dragan Tasić, Bojan Perović Е-АДРЕСА: marko.sucurovic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U ovom radu se analizira zagrevanje kabla sa izolacijom od etilen-propilen gume (EPR) instaliranog…

Детаљније

Primena CFD-a i veštačke inteligencije za predikciju sagorelosti i vremena zadržavanja čestica biomase u reaktoru / Application of CFD and Artificial Intelligence for Prediction of Biomass Particle Burnout and Residence Time in the Reactor

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 40-46) АУТОР(И): Mileta Žarković, Vladimir Antonijević, Aleksandar Milićević, Srđan Belošević Е-АДРЕСА: mileta@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U planiranju razvoja energetskog sektora sve veća pažnja se poklanja obnovljivim izvorima energije, kao…

Детаљније

Sistem napajanja i pametno upravljanje poljoprivrednim zemljištem korišćenjem obnovljivih izvora energije / Power Supply System and Smart Management of Agriculture Land Using Renewable Energy Sources

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 28-39) АУТОР(И): Željko Despotović, Aleksandar Rodić, Ilija Stevanović Е-АДРЕСА: zeljko.despotovic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu je predstavljena realizacija sistema napajanja baziranog na obnovljivim izvorima energije (sunce i vetar) koji…

Детаљније

Definisanje optimalnog proizvodnog miksa u dekarbonizovanom energetskom sistemu / Definition of the Optimal Generation Mix in Decarbonized Power System

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 22-27) АУТОР(И): Vladan Ristić, Miljan Žikić, Dragana Vujanović, Ivan Trkulja, Ognjen Mijušković Е-АДРЕСА: vladagenius.vr@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Značajan napredak u ekološkoj svesti široke javnosti u prethodnoj deceniji je doveo…

Детаљније