Izazovi energetske tranzicije u sektoru individualnog grejanja / Challenges of Energy Transition in the Individual Heating Sector

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 17-21)

АУТОР(И): Boban Pavlović, Dejan Ivezić, Marija Živković

Е-АДРЕСА: boban.pavlovic@rgf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-1.17P

САЖЕТАК:

U radu su prikazani rezultati istraživanja i ankete koja je sprovedena 2020. godine u domaćinstvima sa individualnim sistemima grejanja u Srbiji. Cilj ankete je bio da se sagleda stanje individualnih sistema grejanja, ali i stavovi vlasnika sistema vezano za energetsku tranziciju. Rezultati ukazuju na zastarelost sistema grejanja, nisku efikasnost, nedovoljna ulaganja u primenu mera energetske efikasnosti i nedostatak finansijskih sredstava za ulaganje u održivo grejanje. Osnovni prioriteti kod izbora načina grejanja jesu troškovi kupovine sistema i troškovi energenta, dok su uticaj ekološkog faktora i svest o potrebi energetske tranzicije relativno slabo izraženi. Troškovi nabavke modernih sistema su identifikovani i kao najveća prepreke za zamenu postojećih sistema, a oko polovine domaćinstava ima pozitivan stav prema potencijalnom subvencionisanju troškova za zamenu postojećih sistema za nove i efikasnije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Energetska tranzicija, Individualni sistemi grejanja, Stavovi domaćinstava, Anketa, Srbija

ЛИТЕРАТУРА: