Modeli korišćenja električne energije kupaca-proizvođača / Models of Prosumers Electricity Usage

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 8-16)

АУТОР(И): Dunja Grujić, Miloš Kuzman

Е-АДРЕСА: dunja.grujic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-1.08G

САЖЕТАК:

U svetlu naglog i značajnog povećanja cene električne energije na globalnom tržištu u 2021. godini koncept proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe dobija na značaju. Ovaj rad će analizirati mogućnosti smanjenja troškova za električnu energiju krajnjih kupaca koji postanu kupci-proizvođači. Takođe, obradiće i načine sopstvenog upravljanja potrošnjom kupaca-proizvođača u cilju racionalnijeg korišćenja proizvedene električne energije i poboljšanja energetske efikasnosti.

Pored navedenog, biće razmatran uticaj kupaca-proizvođača na ukupnu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Republici Srbiji. U tom smislu posebna pažnja će se obratiti na različite modele procene ukupno proizvedene električne energije u objektima kupaca-proizvođača, u skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Na kraju rada biće predstavljeni rezultati sprovedenih analiza, kao i mogućnosti za budući razvoj koncepta kupca-proizvođača u cilju bržeg i uspešnijeg ostvarenja ciljeva u skladu sa preuzetim obavezama koje proističu iz međunarodnih ugovora, a koji će biti implementirani u Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan. Takođe, prilikom vršenja istraživanja posebna pažnja biće posvećena međunarodnoj praksi u predmetnoj oblasti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

kupac-proizvođač, obnovljivi izvori električne energije, energetska efikasnost, Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan

ЛИТЕРАТУРА: